ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποιο πρέπει να είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο για το blockchain;

Blockchain-infographic

Οι απαντήσεις αλλάζουν ανάλογα με τη χώρα όπου διεξάγεται η συζήτηση.