ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Προκήρυξη γενικής επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου – Οι όροι των ενισχύσεων

invest-επενδύσεις

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων ξεκινά την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και θα λήξει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.