ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Σπάει» στα δύο η ΔΕΠΑ με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών

δεπα

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Σταθάκης, η ΔΕΠΑ Υποδομές θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο και το εμπορικό κομμάτι θα μοιραστεί μεταξύ ιδιωτών και κράτους.