ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τις ψευδείς ειδήσεις

fake news

Στην υψηλότερη θέση της Ευρώπης όσον αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνης βρίσκονται οι Έλληνες σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο.