ΟΙ 30 ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

GREEN

Green
Κατάταξη: ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 1

Δραστηριοποιείται στην εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Βάσει της Άδειας Εμπορίας 200 MW που διαθέτει, η εταιρεία εισάγει, εξάγει και διαμετακομίζει ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος και Ιταλίας, Αλβανίας, Βουλγαρίας, ΠΓΔΜ και Τουρκίας. Επίσης, αποτελεί προμηθευτή πελατών που είναι συνδεδεμένοι υπό χαμηλή (ΧΤ) και μέση τάση (ΜΤ). Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη όσον αφορά τις ποσότητες ενέργειας που εμπορεύεται και τη γενικότερη δραστηριότητά της.

Διαβάστε ακόμη:

Μια «πράσινη» ελληνική εταιρεία στις κορυφαίες της Ευρώπης

Οικονομικά ΣτοιχείαΕκατομμύρια €Μεταβολή %
Κύκλος Εργασιών64,64(2011 - 2014): 164,6
EBITDA1,10(2011 - 2014): 175,5
Συνολικός δανεισμός--