Οικονομία

Νέα λίστα: Αυτές είναι οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου

Μερικές από τις μικρότερες, σε έκταση, χώρες του κόσμου εξακολουθούν να κυριαρχούν στην κορυφή της κατάταξης.

Δυο φορές το χρόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσιεύει έναν τεράστιο όγκο δεδομένων σχετικά με την οικονομική ισχύ των χωρών του κόσμου, με βασικό στατιστικό στοιχείο το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο.

Το ΔΝΤ κατατάσσει τις χώρες του κόσμου σύμφωνα με το ΑΕγχΠ τους με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP) κατά κεφαλήν.

Παρακάτω ακολουθούν οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ υψηλότερο από 45.000 δολάρια ετησίως: