211 εκ. ευρώ σε 115 επιχειρήσεις από το EquiFund

211 εκ. ευρώ σε 115 επιχειρήσεις από το EquiFund
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έως τον Σεπτέμβρη του 2021 είχαν χρηματοδοτηθεί 115 επιχειρήσεις με 211 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών – ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund), εκ των οποίων τα 107,2 εκατ. ευρώ είναι οι δημόσιοι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» – ΕΠΑνΕΚ. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν 3.658 άτομα, σημαντικό ποσοστό εκ των οποίων διαθέτει υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία. Τα παραπάνω απολογιστικά στοιχεία αναφέρονται σε σημερινή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ με τίτλο: «Η ιστορία επιτυχίας του EquiFund».

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα του EquiFund χρηματοδοτείται με 200 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ, με 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), με 32 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ – Junker Plan) και θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Σημειώνεται ότι με την μόχλευση επιπρόσθετων κεφαλαίων από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, η πρωτοβουλία έχει ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ διαθέσιμων πόρων.

Οι διαθέσιμοι πόροι του EquiFund κατανέμονται σε τρία διαφορετικά παράθυρα εισόδου, όπου τα επενδυτικά funds δέχονται προτάσεις ανάλογα με την ωριμότητα και το μέγεθος του επενδυτικού σχεδίου.

Παράθυρο Καινοτομίας (Innovation window): Δραστηριοποιούνται 4 Funds με δεσμεύσεις 130,6 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 102,2 εκατ. ευρώ οι πόροι του ΕΠΑνΕΚ)

Παράθυρο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Early Stage window): Δραστηριοποιούνται 2 Funds με δεσμεύσεις 82,1 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 35,8 εκατ. ευρώ οι πόροι του ΕΠΑνΕΚ)

Παράθυρο Ανάπτυξης (Growth window): 3 Funds με δεσμεύσεις 288,1 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 52 εκατ. ευρώ οι πόροι του ΕΠΑνΕΚ).

«Τα επενδυτικά σχέδια που υποστηρίζονται από το EquiFund χαρακτηρίζονται από την καινοτομία και την υψηλή δυναμική ανάπτυξης. Πολλές από τις επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από την πλατφόρμα αναδείχθηκαν ως ιδιαίτερα επιτυχημένες επενδύσεις, οι οποίες προσέλκυσαν επιπρόσθετα κεφάλαια από έλληνες και ξένους ιδιώτες επενδυτές» όπως σημειώνεται.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το EquiFund αποτελεί ένα επιτυχημένο εργαλείο, που βοήθησε πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν και τα αποτελέσματά του δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, ώστε να αποφασιστεί η συνέχιση αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου και για το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ