Accenture: Οι ολοκληρωμένες εμπειρίες λειτουργούν προς όφελος των επιχειρήσεων

Τα ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα που έδειξε η έκθεση της Accenture για το πώς πρέπει να κινηθούν οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν την κουλτούρα τους.

*Μάριος Λημνιός & Χαρά Παλαιολόγου

Η μελέτη της Accenture«Organizational culture: From always connected to omni-connected» σκιαγραφεί το πώς οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν την κουλτούρα και το αίσθημα σύνδεσης παρέχοντας ολοκληρωμένες εμπειρίες. Οι εμπειρίες αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέχουν ολιστικά, αναπτύσσοντας την καριέρα τους, οικοδομώντας σχέσεις και δημιουργώντας αξία και αντίκτυπο − τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ανεξάρτητα από τον φυσικό χώρο όπου εργάζονται.

«Οι συσκευές μας μπορεί να είναι διαρκώς συνδεδεμένες, αλλά η μελέτη μας δείχνει ότι μόνο ένας στους έξι ανθρώπους αισθάνεται πραγματικά συνδεδεμένος με την εργασία του. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη σύνδεση με τον οργανισμό τους. Αφορά και τους συνεργάτες τους. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να τονισθεί είναι ο βαθμός στον οποίο έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις ομάδες. Χαρακτηριστικά, μόνο ένας στους πέντε ανθρώπους αισθάνεται άνετα να μοιραστεί προβλήματα με συναδέλφους. Ενώ μόνο ένας στους τέσσερις λαμβάνει τακτική επικοινωνία και θετική ανταπόκριση στις ανάγκες του, καθώς και ισότιμη μεταχείριση από την ηγετική ομάδα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόλις ένα μικρό ποσοστό οποιασδήποτε ομάδας αισθάνεται ότι συνδέεται ουσιαστικά με την εργασία του» υπογραμμίζει η Χαρά Παλαιολόγου, επικεφαλής Talent & Organization στον τομέα Strategy & Consulting της Accenture στην Ελλάδα.

Η μελέτη αμφισβητεί την υπόθεση ότι μόνο η εργασία στο γραφείο κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι. Για την ακρίβεια, το 42% των εργαζομένων στο γραφείο δηλώνει ότι δεν αισθάνεται σύνδεση με την εργασία του, σε σύγκριση με το 36% όλων όσοι ακολουθούν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας και το 22% όλων όσοι εφαρμόζουν αποκλειστικά τηλεργασία.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι οι εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες εμπειρίες μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους κατά 7,4%. Οι εμπειρίες αυτές βοηθούν επίσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ενώ παράλληλα αντιπροσωπεύουν το 59% της πρόθεσης ενός εργαζομένου να παραμείνει στη δουλειά του. Επιπρόσθετα, ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των omni-connected ατόμων δηλώνει ότι μπορεί να είναι παραγωγικό οπουδήποτε.

Photo: SHUTTERSTOCK

Η οικοδόμηση ενός omni-connected οργανισμού

Μόνο το 17% των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη δήλωσε ότι βιώνει και επωφελείται από ολοκληρωμένες εμπειρίες στον εργασιακό τους χώρο. Η μελέτη παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τα υψηλόβαθμα στελέχη προκειμένου να δημιουργήσουν τις εμπειρίες αυτές, οι οποίες ενισχύουν την παραγωγικότητα, συμβάλλουν στη διατήρηση του ταλέντου και αυξάνουν τα έσοδα.

Οι ηγετικές ομάδες πρέπει να ξεκινήσουν ικανοποιώντας τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες των εργαζομένων. Τα ευρήματα βασίζονται στην προηγούμενη μελέτη της Accenture «Net Better Off», η οποία εντόπισε τις έξι ανθρώπινες ανάγκες που, όταν ικανοποιηθούν, ξεκλειδώνουν τα δύο τρίτα των δυνατοτήτων των ανθρώπων στην εργασία.

Η μελέτη προσδιορίζει επίσης τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσης για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εμπειριών:

  • Σύγχρονη ηγεσία: Εφαρμογή ενός στυλ ηγεσίας, βάσει του οποίου αρχικά οι ηγετικές ομάδες ακούν τους ανθρώπους τους και εν συνεχεία μετατρέπουν τις δεσμεύσεις τους σε πράξεις. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς να μιλήσουν, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ενσυναίσθηση, κατανόηση και σεβασμό. Με την τακτική και διαφανή επικοινωνία, οι ηγετικές ομάδες μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους τους.
  • Κουλτούρα: Οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τη σύνδεση ανάμεσα στη δουλειά τους και στον ευρύτερο εταιρικό σκοπό είναι πιο ικανοποιημένοι και έχουν μεγαλύτερο βαθμό σύνδεσης. Οι ηγετικές ομάδες μπορούν να ενισχύσουν αυτήν τη σύνδεση υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι διαφορετικές ιδέες και εμπειρίες για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του οργανισμού, δημιουργώντας παράλληλα ένα περιβάλλον που συνδράμει και φροντίζει για τη συνολική υγεία των εργαζομένων τους.
  • Ευέλικτη οργάνωση: Οι ολοκληρωμένες εμπειρίες βοηθούν τους ανθρώπους να είναι παραγωγικοί όπου και αν βρίσκονται. Οι ηγετικές ομάδες πρέπει να επεκτείνουν την έννοια της ευελιξίας για να εξετάσουν επίσης πότε και πώς λειτουργούν καλύτερα τα άτομα. Από εκεί μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο που είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.
  • Τεχνολογία: Το πρώτο βήμα είναι η οικοδόμηση μιας ισχυρής τεχνολογικής βάσης στο cloud. Το επόμενο βήμα είναι να προσφέρεται η δυνατότητα στους εργαζομένους να πειραματιστούν και να εξερευνήσουν αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το metaverse και παράλληλα η αυτονομία να βελτιώσουν τις καθημερινές τους διαδικασίες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και δεδομένα.

«Οι άνθρωποι όχι μόνο βιώνουν ένα νέο περιβάλλον εργασίας, αλλά ζουν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. H θεμελιώδης λοιπόν ανάγκη τους για το πώς συνδέονται έχει επίσης αλλάξει δραματικά. Και παρόλο που τα θέματα οργανωσιακής κουλτούρας είναι στο μυαλό και την ατζέντα των CEOs, το ερώτημα είναι αν αντιμετωπίζονται ως στρατηγικοί παράγοντες διαφοροποίησης. Η μελέτη μας δείχνει εμφατικά ότι η εταιρική κουλτούρα και η υποστήριξη των ανθρώπων μέσα σε αυτήν μπορεί και πρέπει να είναι ο επιταχυντής για την αξιοποίηση ευκαιριών, άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα. Οι οργανισμοί και οι ηγετικές τους ομάδες, εστιάζοντας στη σύνδεση, την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη, δείχνουν έμπρακτα ότι σέβονται και εκτιμούν το χρόνο και το ταλέντο των ανθρώπων τους, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε αύξηση εσόδων και παραγωγικότητας» σημειώνει ο Μάριος Λημνιός, επικεφαλής Strategy & Consulting της Accenture στην Ελλάδα.

Σχετικά με τη μελέτη

Η Accenture Research διεξήγαγε μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2021 μια παγκόσμια έρευνα σε 1.100 υψηλόβαθμα στελέχη και 5.000 εργαζόμενους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, από 12 χώρες και 10 κλάδους.

Οι εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες εμπειρίες μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους, να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να κρατήσουν τα ταλέντα τους.

42% των εργαζομένων στο γραφείο δηλώνει ότι δεν αισθάνεται σύνδεση με την εργασία του, σε σύγκριση με το 36% όλων όσοι ακολουθούν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας και το 22% όλων όσοι εφαρμόζουν αποκλειστικά τηλεργασία.

*O Μάριος Λημνιός είναι επικεφαλής Strategy & Consulting της Accenture στην Ελλάδα και η Χαρά Παλαιολόγου είναι επικεφαλής Talent & Organization στον τομέα Strategy & Consulting της Accenture στην Ελλάδα.

**To άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα