Αύξηση 6% στον τζίρο της OTEGLOBE

Η εταιρεία προχωρά με την εφαρμογή αναπτυξιακής στρατηγικής για άνοιγμα στις νέες αγορές της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής.

Αύξηση της τάξης του 6% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της OTEGLOBE, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση 2013, σε σχέση με το 2012 και ανήλθε στα 282,2 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από το 2007, η εταιρεία έχει αυξήσει τα έσοδά της κατά 70% (από 165,1 εκατ. ευρώ, το 2007 στα 282,2 εκατ. ευρώ, το 2013), καταγράφοντας κάθε χρόνο αύξηση του κύκλου εργασιών. Σημειώνεται ότι το 80% των εσόδων του 2013 προκύπτει από διεθνείς πελάτες.

Παράλληλα, χάρη στον αυστηρό έλεγχο κόστους, η εταιρεία κατάφερε για μία ακόμη χρονιά να διατηρήσει στα υψηλά – για τα δεδομένα της αγοράς διεθνών τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιείται – επίπεδα του 8,2% το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA/κύκλο εργασιών.

Διαβάστε ακόμη: ΟΤΕ: Στα €287,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2013

Tο 2013, τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας υπερδιπλασιάστηκαν, σε σχέση με το 2012 και διαμορφώθηκαν στα 28,4 εκατ. ευρώ από τα 13,3 εκατ. ευρώ, που είχαν καταγραφεί το 2012. Αυτό είναι, κυρίως, αποτέλεσμα της κερδοφορίας της εταιρείας σε λειτουργικό επίπεδο, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και των χαμηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών. Με αυτά τα δεδομένα, η OΤΕGLOBE εξακολουθεί να μην εξαρτάται από εξωτερικό δανεισμό, καλύπτοντας τις ανάγκες της από ίδια κεφάλαια.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (ΕΒΙΤDΑ) ανήλθαν, το 2013, στα 23 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας ελαφρά μείωση, σε σχέση με το 2012, (25,4 εκατ. ευρώ), ενώ σημειώθηκε μείωση στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδύσεων, (ΕΒΙΤ) από 16,9 εκατ. ευρώ, το 2012, στα 13,6 εκατ. ευρώ, το 2013. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πτώση τιμών, λόγω αυξημένου ανταγωνισμού και τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και ευρύτερα τη ΝΑ Ευρώπη.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς αυτές συνθήκες και εκμεταλλευόμενη το γεωγραφικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, η OTEGLOBE εφαρμόζει ήδη την αναπτυξιακή στρατηγική της για άνοιγμα στις νέες αγορές της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής, μέσω επενδύσεων και συνεργασιών με μεγάλους παρόχους. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην κατασκευή του Asia Africa Europe -1 (AAE-1), του νέου διηπειρωτικού υποβρυχίου καλωδίου νέας γενιάς, συνολικού μήκους 25.000 χλμ. και χωρητικότητας 40 Tbps, που θα συνδέει την Ελλάδα με τις αναδυόμενες αγορές Ασίας, Αφρικής και Μ. Ανατολής.

Deutsche Telecom: Θα επενδύσει 1,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα