Change the World: Για τέταρτη συνεχή χρονιά το Fortune Greece αναδεικνύει τις εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο!

Change the World: Για τέταρτη συνεχή χρονιά το Fortune Greece αναδεικνύει τις εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο!

«Doing Well by Doing Good»!

Αυτή είναι η παγκόσμια τάση που κυριαρχεί στον χώρο των επιχειρήσεων, την ώρα που η κλιματική αλλαγή, η υγειονομική κρίση, η κρίση θεσμών και αξιών και η Δ’ Βιομηχανική Επανάσταση επιβάλλουν νέα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Οι επιχειρήσεις μετασχηματίζονται και παίζουν ηγετικό ρόλο, αναλαμβάνοντας έμπρακτα ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. 

Οι εταιρείες που «αλλάζουν τον κόσμο» «πηγαίνουν καλά, κάνοντας το καλό» και οδηγούν τον εαυτό τους, τους εργαζομένους τους και την κοινωνία στο μέλλον. Καλύπτουν ανικανοποίητες ανάγκες και δημιουργούν ουσιαστική αξία στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια την επιχείρηση. Οι εταιρείες «Change the World» του Fortune «βάζουν πλάτη» για την επίλυση προβλημάτων μέσω στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας αρμονικά το κοινωνικό όφελος με το επιχειρηματικό κέρδος. 

Σε μια κρίσιμη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας, που αντιμετωπίζουμε πρωτοφανείς συλλογικές προκλήσεις, η ταχύτητα στην ανάληψη δράσεων με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, , ο ψηφιακός μετασχηματισμός, , η ηθική στην εταιρική διακυβέρνηση, ο σεβασμός στο περιβάλλον, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις  προκειμένου να βγουν οι  επιχειρήσεις ενισχυμένες στη συνείδηση της κοινωνίας.

Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα πρέπει και μπορεί να αλλάξει σε συνεργασία με τη πολιτεία. Οι συνέργειες και οι συμπράξεις σήμερα, άλλωστε,  αναδεικνύονται σε αποφασιστικό παράγοντα για την κοινωνική συνοχή και  αποτελούν μια υπερδύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το Fortune Greece, για τέταρτη συνεχή χρονιά, καταρτίζει τη λίστα CHANGE THE WORLD σε συνεργασία με τη συµβουλευτική εταιρεία KKS Advisors, που εξειδικεύεται στη διαµόρφωση στρατηγικής, την αποτίµηση επιπτώσεων και την έρευνα σε θέµατα βιώσιµης επιχειρηµατικής καινοτομίας.

Με τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που καθιέρωσε η αµερικανική έκδοση του Fortune, επιλέγουµε και αναδεικνύουµε τις επιχειρήσεις εκείνες που διακρίνονται για το µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθούν, αναλαµβάνοντας έµπρακτα το δικό τους µερίδιο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στους εργαζοµένους τους, στους προμηθευτές τους, στο περιβάλλον.

Aξιολογούμε βάσει αυστηρών κριτηρίων και παρουσιάζουµε τις πρακτικές των εταιρειών που «αλλάζουν τον κόσµο, µέσω συγκεκριµένων δράσεων που συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών.

H μεθοδολογία

Για την αρχική επιλογή των πρωτοβουλιών (initiatives) των εταιρειών που αποτελούν το δείγµα προς εξέταση για τη λίστα «Change the World» λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

– Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που πραγµατοποιεί τη δράση να ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ για το 2019.

– Η πρωτοβουλία να έχει υλοποιηθεί µέσα στο 2020 ή το 2021 και να εντάσσεται σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εκπαίδευση / έρευνα
  • Οικονοµική ανάπτυξη / χρηµατοοικονοµική ένταξη
  • Περιβαλλοντικό αποτύπωµα
  • ∆ηµόσια υγεία / διατροφή
  • Ανθρώπινα δικαιώµατα / κοινωνική δικαιοσύνη

Η µεθοδολογία και τα κριτήρια της έρευνας έχουν εξειδικευτεί από την KKS Advisors, σε συνεργασία µε τον Γιώργο Σεραφείµ, καθηγητή του Harvard Business School, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:

– Την προσέγγιση της αµερικανικής έκδοσης του Fortune για την αντίστοιχη λίστα

– ∆ιεθνείς ακαδηµαϊκές µελέτες και βέλτιστες πρακτικές για την εκτίµηση επιδράσεων

– Τρέχουσες εξελίξεις σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς

 Ως αποτέλεσµα έχουν προσδιοριστεί 4 περιοχές αξιολόγησης µε επιµέρους µετρήσιµα κριτήρια:

 – Μετρήσιµη κοινωνική επίδραση (55%): Αξιολογούνται το εύρος, η επαναληψιµότητα και η διάρκεια της επίδρασης της πρωτοβουλίας. Εξετάζεται ο βαθµός επίδρασης της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων µερών στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, αλλά και η φύση της επίδρασης της πρωτοβουλίας (κατά πόσο η πρωτοβουλία αποτελεί έναυσµα για δηµιουργία συστηµικής αλλαγής).

 – Εταιρικά αποτελέσµατα (20%): Αξιολογείται το όφελος από την πρωτοβουλία για την εταιρεία και τους συνεργάτες της. Η συνεισφορά στα οικονοµικά αποτελέσµατα και η προστιθέµενη αξία για τους µετόχους αξιολογούνται ως σηµαντικότερα οφέλη σε σχέση µε την ενίσχυση της φήµης της εταιρείας.

– Εταιρική ενσωµάτωση (15%): Αξιολογείται ο βαθµός ενσωµάτωσης της πρωτοβουλίας στη δραστηριότητα της εταιρείας, αλλά και η ύπαρξη στρατηγικής δέσµευσης της εταιρείας για στήριξη του πεδίου της πρωτοβουλίας.

– Συµβολή στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (10%): Αξιολογείται η συµβολή της πρωτοβουλίας της εταιρείας στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGS) που είναι πιο συναφείς µε την Ελλάδα και τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας.

Ειδικά για τη φετινή έρευνα, προστέθηκε μια ακόμα περιοχή αξιολόγησης σχετικά με το βαθμό ενσωμάτωσης των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική και λειτουργία των εταιρειών:

– ESG Corporate Advancement (plus 20%): Βάσει ενός ειδικού ερωτηματολογίου που επισυνάπτεται, αξιολογείται ο βαθμός ενσωμάτωσης και διαχείρισης των θεμάτων ESG από την κάθε εταιρεία. H συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα λειτουργήσει ως bonus στη συνολική βαθμολογία των initiatives των εταιρειών.

Change the World List 2021_Ερωτηματολόγιο

Call to action

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο info@fortunegreece.com τη δική σας πρωτοβουλία προς αξιολόγηση, επισυνάπτοντας με link ή όποιον άλλο τρόπο κρίνετε απαραίτητο το σχετικό υλικό (π.χ. δημοσιευμένα στοιχεία) για την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας.

Deadline Update: 24/09

Contact Us

Για πληροφορίες συμμετοχής στο αφιέρωμα Change The World:

– Tάνια Σουγιουλτζή, Sales Support, tsougioultzi@forwardmedia.gr, 6945 393328

*Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι δεν μπορείτε να συμμετέχετε στη φετινή έρευνα με τις πρωτοβουλίες (initiatives) που αναδείχθηκαν στα αντίστοιχα αφιέρωματα του 2019 -2020. 

** Δείτε την αντίστοιχη λίστα του 2020 ΕΔΩ