Coca-Cola Τρία Έψιλον: Εστιασμένη στην ανάπτυξη​

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Εστιασμένη στην ανάπτυξη​

H Coca-Cola Τρία Έψιλον με 51 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ως μία από τις 10 μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας μας, βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, των επενδύσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης, δίπλα στην κοινωνία και τη νέα γενιά.

H Coca-Cola Τρία Έψιλον τοποθετείται στο επίκεντρο ενός οικοσυστήµατος εταιρειών, µε χιλιάδες προµηθευτές, συνεργάτες και πελάτες, και σηµαντικό κοινωνικό και οικονοµικό αποτύπωµα στην εθνική οικονοµία. Με 51 χρόνια παρουσίας στην αγορά και εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σχηµατάρι, το Ηράκλειο Κρήτης και το Αίγιο, δηµιουργεί αξία η οποία µένει στη χώρα παράγοντας και διανέµοντας ένα από τα πιο ισχυρά και ευέλικτα χαρτοφυλάκια του κλάδου, µε προϊόντα που εξάγονται σε 11 χώρες.

Η στρατηγική που ακολουθεί στην Ελλάδα στηρίζεται σε 4 πυλώνες: δηµιουργία αξίας για την Ελλάδα µε επενδύσεις στην τοπική παραγωγή και την εγχώρια απασχόληση, προϊοντική καινοτοµία για την ανάπτυξη της αγοράς, βιώσιµη ανάπτυξη και καθοριστική συµβολή στην κοινωνία και την ενδυνάµωση της νέας γενιάς. Το 2020 αν και η εταιρεία βρέθηκε όπως όλοι µπροστά στις πρωτοφανείς προκλήσεις που επέβαλλε η πανδηµία Covid-19 επιδίωξε µε υπευθυνότητα και αισιοδοξία να είναι µέρος της λύσης αλλά και της επόµενης ηµέρας.

Θέτοντας ως προτεραιότητα την υποστήριξη της χώρας, των εργαζοµένων της, του κλάδου και της αγοράς, προχώρησε σε σηµαντικές αναπτυξιακές κινήσεις, επενδύοντας σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, ενισχύοντας την καινοτοµία, διευρύνοντας το 24/7 χαρτοφυλάκιο της µε νέα λανσαρίσµατα και στέλνοντας ένα αισιόδοξο µήνυµα στην αγορά. Επιπλέον, παρείχε στήριξη στη διευρυµένη «βαριά βιοµηχανία» της χώρας, που συναποτελούν ο τουρισµός και η εστίαση, αναλαµβάνοντας δυναµικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων του κλάδου HoReCa.

Πυλώνας ανάπτυξης για την εθνική οικονομία 

Απασχολώντας περισσότερους από 1500 εργαζοµένους στην Ελλάδα και µε συνεχείς επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ ανά µέσο όρο τον χρόνο, η Coca-Cola Τρία Έψιλον διευρύνει συνεχώς το κοινωνικοοικονοµικό της αποτύπωµα, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην απασχόληση και την εθνική οικονοµία. Σε αυτή την επενδυτική δραστηριότητα αξίζει να προσµετρηθούν και οι επενδύσεις του Οµίλου Coca-Cola HBC που υπερβαίνουν τα €57 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία. Πρόσφατα µάλιστα ο Όµιλος Coca-Cola HBC ανακοίνωσε ακόµη µια επένδυση στη χώρα µας και πιο συγκεκριµένα στη Θεσσαλονίκη για τη δηµιουργία ενός νέου τµήµατος που θα λειτουργήσει ως κέντρο επιχειρησιακών λύσεων για πολλαπλές χώρες δραστηριοποίησής του Οµίλου, προσβλέποντας σε περισσότερες από 50 νέες θέσεις εργασίας.

Καινοτομία για την ανάπτυξη της αγοράς 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναπτύσσεται µε άξονα ένα total beverage χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που καλύπτει τις προτιµήσεις των καταναλωτών 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Αυτό προϋποθέτει συνεχή προσήλωση στην καινοτοµία, όχι µόνο για την ανάπτυξη προϊόντων αλλά και για την ευρύτερη εξέλιξη της αγοράς, των διαδικασιών και των συνεργασιών της, ώστε να δηµιουργεί αξία για τους πελάτες της και προστιθέµενη αξία για τη χώρα µας.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ως Στρατηγική Επιλογή 

Ως µέλος του Οµίλου Coca-Cola HBC, που κατέχει εδώ και 7 συνεχόµενα χρόνια τη θέση της κορυφαίας εταιρείας στον κλάδο ποτών σε όλη την Ευρώπη σύµφωνα µε τον Δείκτη Βιώσιµης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI), η εταιρεία έχει ενσωµατώσει τη βιώσιµη ανάπτυξη στην πολιτική και τη στρατηγική της εδώ και χρόνια. Με όραµα έναν Κόσµο Χωρίς Απορρίµµατα, επενδύει σε καινοτόµες βιώσιµες λύσεις και υιοθετεί στην πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας. Το πλαίσιο δράσεών της ενσωµατώνει κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και δεσµεύσεις, ένα βήµα πιο µπροστά απ’ όσα υπαγορεύει το ελληνικό και το ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο, µε στόχο τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της συνολικής της δραστηριότητας. Παράδειγµα αυτών των δεσµεύσεων είναι η στρατηγική για τις συσκευασίες και η δράση για το πλαστικό και την προώθηση ενός αποτελεσµατικού πλαισίου για την ανακύκλωση και την επαναχρησιµοποίηση.

Ενδυνάμωση και ευκαιρίες για τη νέα γενιά

Από το 2017 η Coca-Cola Τρία Έψιλον στηρίζει τα όνειρα της νέας γενιάς µε το YOUTH EMPOWERED, το πιο ευρύ και δωρεάν πρόγραµµα ενίσχυσης απασχολησιµότητας του ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα. Έχοντας βοηθήσει περισσότερους από 19.000 νέους, το πρόγραµµα εξελίσσεται διαρκώς, µε στόχο να δώσει στους νέους της χώρας µας ενδυνάµωση, ώθηση και καθοδήγηση για να κάνουν τη δική τους κίνηση για το µέλλον.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον βρίσκεται στο κέντρο ενός οικοσυστήματος εταιρειών με πολύ σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, υποστηρίζοντας άμεσα και έμμεσα πάνω 40.000 θέσεις εργασίας.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Growth Makers», που περιλαμβάνει εταιρείες που παράγουν πλούτο με όπλα την καινοτομία, την τεχνολογία και την εξωστρέφεια.