Εκπλήξεις από την «ουρά» του ασφαλιστικού

Εκπλήξεις από την «ουρά» του ασφαλιστικού

Μίνι ασφαλιστικό καταργεί τα οικογενειακά επιδόματα για τους νέους συνταξιούχους του δημοσίου. Tί προβλέπει για τα κόκκινα δάνεια. Ταχύτερη αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΗΕ.

Τάσος Δασόπουλος

Ειδικότερα, στις διάσπαρτες διατάξεις των τροπολογιών ,έρχεται ένα μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προβλέπει ότι:

1. Οι νέες συντάξεις που θα εκδοθούν μετά την ισχύ του νόμου 4387/16 για το νέο ασφαλιστικό δεν θα έχουν καθόλου επιδόματα συζύγου ή τέκνων για τους εξερχόμενους από το Δημόσιο. Πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι θα έχουν επιπλέον απώλειες εισοδήματος.

2. Το ΕΚΑΣ προβλέπεται ότι θα κοπεί από 1/6/2016 και όχι από 1/1/2016. Το ποσό που δόθηκε για 6 μήνες επιπλέον (110 εκατ. ευρώ) αντί να ζητηθεί από τους συνταξιούχους θα «φορτωθεί» στον τελικό λογαριασμό του 2016 και θα «πληρωθεί» είτε με νέα μέτρα είτε από το .πλεόνασμα που λέει ότι θα βγάλει η κυβέρνηση.

Για το λόγο αυτό οι περικοπές που θα γίνουν στο ΕΚΑΣ το 2017, το 2018 και το 2019 θα είναι μεγαλύτερες. Θα κοπεί δηλαδή από περισσότερους συνταξιούχους, για να «πληρωθεί» η υπόσχεση Τσίπρα ότι δεν θα επιστρέψουν τα επιπλέον ποσά που πήραν φέτος οι συνταξιούχοι στους οποίους το επίδομα είτε καταργείται είτε μειώνεται.

Τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ για το 2016 δεν αλλάζουν (δικαιούχοι όσοι έχουν ως 664 ευρώ από κύρια – επικουρική σύνταξη). Για το 2017 τα νέα κριτήρια θα καθοριστούν ως το τέλος του 2016. Στα δυο έτη (2016-2017) θα κοπούν 570 εκατ. ευρώ. Στο 2018 θα κοπούν άλλα 238 εκατ. ευρώ και το 2019 άλλα 45 εκατ. ευρώ που θα είναι και τα τελευταία που καταργούν το ΕΚΑΣ.

3. Το όριο περικοπής της σύνταξης από συνταξιούχους που εργάζονται. Στο εξής όσοι παίρνουν πάνω από 780 ευρώ θα έχουν μείωση κατά 70% στο τμήμα άνω των 780 ευρώ. Το προηγούμενο όριο περικοπής ήταν πάνω από τα 990 ευρώ.

4. Μειώνονται περαιτέρω τα εφάπαξ για τους αυτοαπασχολούμενους καθώς θα υπολογίζονται με το 60% αντί 75% του εισοδήματος.
Αυστηρότερος κόφτης

Στο θέμα του δημοσιονομικού κόφτη ,ξεκαθαρίζεται ότι οι περικοπές δαπανών θα υπολογίζονται σε καθαρή βάση ,δηλαδή αφού συνυπολογιστούν και οι επιπτώσεις στα έσοδα που θα έχει η περικοπή δαπανών βάση τα όρια που θα θέτει το τεχνικό μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης (TMU) .

Επίσης περιλαμβάνονταν τεχνική βελτίωση και στον μαθηματικό τύπο με βάση τον οποίο θα υπολογίζονται οι εκάστοτε περικοπές δαπανών όταν υπάρχει απόκλιση από την δημοσιονομικό στόχο .

Ειδικά μισθολόγια

Στη διάταξη για τα ειδικά μισθολόγια και ειδικότερα το πάγωμα των προαγωγών και των ωριμάνσεων ακολουθήθηκε μια ενδιάμεση λύση. Ειδικότερα η τροπολογία προβλέπει ότι μπορεί το μέτρο να μην εφαρμοστεί αν επιλεγούν ισοδύναμα μέτρα ( και συμφωνηθούν με τους θεσμούς ) αλλά το πακέτο αυτό θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου , δηλαδή πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού και όχι μέχρι και τις 31/12/2016 που προβλέπονταν στην διάταξη που είχε ψηφιστεί πριν περίπου δέκα ημέρες

Σε άλλη διάταξη ρυθμίζεται η άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων, στις περιπτώσεις Υπουργείων που η οικεία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί και λειτουργήσει ή φορέων που δεν υπάγονται σε οργανωτική δομή Υπουργείου και δεν έχει προβλεφθεί το όργανο για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων και αρμοδιοτήτων κ.λπ.

Διευρύνονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εξομοιουμένων προϊσταμένων με τους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων με την ανάθεση σε αυτούς μέχρι 1-1-2017 και της άσκησης των αρμοδιοτήτων της δημοσιονομικής διαχείρισης του φορέα τους.

Σε άλλη διάταξη τροπολογία προβλέπει αύξηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ κατά 57% για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π), Μισθολόγια.

Κόκκινα δάνεια

Μπορεί να μην υπήρχε διάταξη σχετικά με την ένταξη η μη στην αγορά δανείων αυτών που έχουν την εγγύηση του δημοσίου αλλά ρυθμίζονται άλλα θέματα που αφορούν κόκκινα δάνεια Συγκεκριμένα
Διάταξη για τα κόκκινα δάνεια προβλέπει ότι σε καμία περίπτωση ο αγοραστής δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο δεν επιτρέπεται να το αυξάνει σε βάρος του δανειολήπτη .

Επίσης σε περίπτωση εγγραφής σε υποθηκοφυλακείο ενεχυροφυλάκιο ή κτηματολόγιο τα έξοδα του δανειολήπτη δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να ξεπερνούν τα 20 ευρώ .

Αποκρατικοποιήσεις

Με τις διατάξεις για τις αποκρατικοποιήσεις δίνεται μετά από απαίτηση των δανειστών η ασυλία από κάθε ποινική ευθύνη για αποφάσεις των μελών του ΔΣ έναντι τρίτων και για πράξεις ή παραλήψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με εξαίρεση την αμέλεια ή τον δόλο Στο μέτρο που η απόφαση είναι εγκεκριμένη από το Ελεγκτικό Συνέδριο η απόφαση του Οργάνου είναι δεσμευτική. Σε κάθε περίπτωση σε περιπτώσεις διώξεων έναντι των μελών του ταμείου επιλαμβάνεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως

Σε άλλη διάταξη ξεμπλοκάρει οριστικά η μακροχρόνια παραχώρηση της Εγνατίας οδού . Συγκεκριμένα παρακάμπτεται πρόσφατη τροπολογία του υπουργού υποδομών κ. Χ. Σπίρτζη με την οποία απαγορεύονταν η δημιουργία νέων σταθμών διοδίων πριν εφαρμοστεί ο ηλεκτρονικός υπολογισμός τους δηλαδή το κόμιστρο ανά χιλιόμετρο.

Με τη διάταξη αυτή ουσιαστική ακυρώνονταν ως οικονομικό αντικείμενο η παραχώρηση αφού η επεξεργασία αναζήτησης επενδυτή είχε ως βάση ότι στην Εγνατία θα δημιουργούνταν 15 νέοι σταθμοί διοδίων . Με την χθεσινή τροπολογία όμως η Εγνατία εξαιρείται από την εφαρμογή της διάταξης Σπρίρτζη.

Σε άλλη διάταξη διευκρινίζεται ότι παρότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ενταχθεί στο νέο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων τα έσοδα του ΤΧΣ που προέρχονται από μερίσματα μετοχών τραπεζών που έχει στο χαρτοφυλάκιο του θα συνεχίζουν να μεταβιβάζονται απευθείας στο ελληνικό δημόσιο. Σε άλλη διάταξη προβλέπεται ότι η ΕΤΑΔ θα συνεχίζει να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που θα εξαιρεθούν από την ένταξη στο νέο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων

Σε ότι αφορά το ΤΑΙΠΕΔ σημειώνεται ότι αν κριθεί ότι αποτελεί φορέα της Γενικής Κυβέρνησης θα ακολουθήσει τους κανόνες δημοσίευσης οικονομικών σ στοιχείων που προβλέπονται σχετικά με την δημοσίευση των οικονομικών του καταστάσεων και των δαπανών .

Ενεργειακά

Στο θέμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τροπολογία ρυθμίζει αλλαγές που αφορούν τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που θα δημοπρατούνται ώστε να ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Επίσης επανακαθορίζεται από πέντε μήνες σε τέσσερις η διάρκεια του διαγωνισμού για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή στον ΑΔΜΗΕ.

Ορίζεται ότι δύο εβδομάδες μετά την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ θα πρέπει να οριστεί διεθνής εκτιμητής ο οποίος θα πρέπει να ανακοινώσει εύλογο τίμημα για την αποζημίωση της ΔΕΗ σε αναπλήρωση της απώλειας του ΑΔΜΗΕ.

Πηγή: news247.gr