Ελλάκτωρ: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η πώληση της Ηλέκτωρ στη Motor Oil

Ελλάκτωρ: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η πώληση της Ηλέκτωρ στη Motor Oil
Το οικονομικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 114.731.111. ευρώ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ η πώληση του συνόλου των μετοχών (94,44%, ήτοι 185.793 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου) που κατέχει στην θυγατρική της εταιρεία στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων – περιβάλλοντος, ΗΛΕΚΤΩΡ, προς την αλλοδαπή εταιρεία MANETIAL LIMITED, 100% θυγατρική της «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», συμφερόντων ομίλου Βαρδινογιάννη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όπως αναφέρεται και στη σύμβαση της συναλλαγής, «το οικονομικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 114.731.111. ευρώ. Το Τίμημα θα καταβληθεί από τον Αγοραστή πλήρως σε μετρητά κατά την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Αγοραπωλησίας. Ο Πωλητής έχει αναλάβει το τελικό βάρος αποζημίωσης της ΗΛΕΚΤΩΡ σε δύο περιπτώσεις εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων διεκδικήσεων αποζημιώσεων, σύμφωνα με την Σύμβαση».

Τα επόμενα βήματα προβλέπουν την υποβολή της συγκεκριμένης πώλησης προς έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ η η ολοκλήρωση της απορρόφησης της Ηλέκτωρ από την Motor Oil θα ολοκληρωθεί το νωρίτερο έως το τέλος του 2024, ή το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: