Με μειωμένη ανάπτυξη έναντι του στόχου έκλεισε το 2018

Το ΑΕΠ έφτασε τα 190,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,9%. Ποιοι ήταν οι παράγοντες που συνέβαλαν στη μεταβολή του.

 

Ανάπτυξη της τάξης του 1,9% σημειώθηκε στην Ελλάδα πέρυσι, με το ΑΕΠ να ανέρχεται σε 190,8 δισ. ευρώ έναντι 187,2 δισ. ευρώ το 2017.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, το ελληνικό ΑΕΠ αναπτύχθηκε 1,6% το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ συρρικνώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το τρίτο. Η οριακή συρρίκνωση ήρθε ύστερα από εννέα διαδοχικά τρίμηνα ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι επίσημος στόχος της κυβέρνησης ήταν για ρυθμούς ανάπτυξης 2,1% το 2018. Το μεσοπρόθεσμο για την περίοδο 2019-2023 προβλέπει ότι η οικονομία θα ανεβάσει ταχύτητα φέτος, με το ΑΕΠ να μεγεθύνεται κατά 2,5%, ενώ βλέπει ρυθμούς ανάπτυξης ρυθμούς 2,3% για το 2020 και 2,1% για το 2021. Για τη διετία 2022-2023 υπολογίζει μεγέθυνση του ΑΕΠ με ρυθμούς 1,8%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξής μεταβολές στις συνιστώσες του ΑΕΠ:

*Η συνολική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,1% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε κατά 2,5%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου) κατέγραψαν αύξηση 1,8%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,7%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση 4,2%.

Σύμφωνα επίσης με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε πέρυσι σε 184,7 δισ. ευρώ έναντι 180,2 δισ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5%.

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς για το δ’ τρίμηνο πέρυσι, από τους οποίους προκύπτουν τα εξής:

Σε ετήσια βάση (δ’ τρίμηνο 2018 προς δ’ τρίμηνο 2017) το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6%, καθώς:

*Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,1% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε κατά 1,4%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 27,2%.

*Αύξηση 10,6 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,8%).

*Αύξηση 2% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 13,1%).

Σε τριμηνιαία σύγκριση (δ’ τρίμηνο 2018 προς γ’ τρίμηνο 2017) το ΑΕΠ μειώθηκε οριακά κατά 0,1%, καθώς:

* Η συνολική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,2%, ενώ αυτή της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 1,5%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 3,6 %.

*Αύξηση 1,8% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,7%).

*Μείωση 7,8% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,4%).

Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες οικονομίες της ευρωζώνης 

Συνολικά, το ΑΕΠ στην ευρωζώνη και στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,2% και 0,3% αντίστοιχα, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2018. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν, καταγράφηκε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,1% και 1,4% αντίστοιχα.

Τα κράτη μέλη που κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το τέταρτο τρίμηνο του 2018 είναι η Εσθονία (2,2%), η Λιθουανία (1,3%), η Λετονία και η Σουηδία (1,2%). Ύφεση κατέγραψαν μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία (-0,1%), ενώ το ΑΕΠ της Γερμανίας παρέμεινε σταθερό.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της Eurostat, το τελευταίο τρίμηνο του 2018 ο αριθμός των απασχολούμενων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Στην ευρωζώνη και την ΕΕ, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 0,3% και 0,2%, καθώς και 1,3% και 1,2%, αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε στην Εσθονία (1,7%), στη Φινλανδία και τη Σουηδία (0,8%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Πολωνία (-1,2%), τη Λετονία (-0,6%), τη Βουλγαρία και την Ιταλία (-0,2%).