Έρχονται κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ενοικίων για 1.836.926 φορολογούμενους

Έρχονται κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ενοικίων για 1.836.926 φορολογούμενους

Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία ανήλθαν στα 9,69 δισ. ευρώ, έναντι 8,83 δισ. ευρώ που ήταν στο δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2018.

Το 2019 αναμένεται να είναι μια χρονιά κατασχέσεων και πλειστηριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο και τις τράπεζες. Βέβαια, η κυβέρνηση από τη μεριά της υποστηρίζει ότι ξεκίνησαν οι πρώτες μειώσεις φόρων, όμως η κατάσταση για τους φορολογούμενους δεν δείχνει να έχει βελτιωθεί, καθώς οι οφειλέτες, κατά των οποίων μπορούν να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο αυξήθηκαν κατά 46.186. Τα στοιχεία από την φορολογική διοίκηση μόνο βελτίωση δεν δείχνουν για την κατάσταση των φορολογούμενων και τον αγώνα τους έναντι της υπεροφορολόγησης. Ο αριθμός των φορολογούμενων εναντίον των οποίων επιβάλλονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μήνα με τον μήνα αυξάνεται σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έβγαλε στη δημοσιότητα νέα στοιχεία. Από αυτά προκύπτει ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 οι παλιές οφειλές προς το Δημόσιο, που δημιουργήθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ανήλθαν στα 95,7 δισ. ευρώ.

Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία ανήλθαν στα 9,69 δισ. ευρώ, έναντι 8,83 δισ. ευρώ που ήταν στο δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2018. Με βάση τα νούμερα, έγινε αύξηση κατά 857 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 801,2 εκατ. ευρώ οφείλονται στην αύξηση οφειλών από φορολογικά έσοδα. Το σύνολο παλαιών και νέων ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο το Νοέμβριο ανήλθε σε 104,08 δισ. ευρώ, έναντι 103,3 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Οι οφειλέτες

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών στο Δημόσιο αυξήθηκε το Νοέμβριο. Και συγκεκριμένα, οι οφειλέτες ανέρχονται σε 4.200.472, έναντι 4.199.379 τον Οκτώβριο. Αύξηση σημειώθηκε στους οφειλέτες, στους οποίους μπορούν να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και οι οποίοι από 1.790.740 τον Οκτώβριο, αυξήθηκαν στους 1.836.926 το Νοέμβριο.

Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης

Η φορολογική διοίκηση επιβάλλει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που περιλαμβάνουν:

-Την κατάσχεση του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη, με ακατάσχετο ποσό 1250 ευρώ για έναν λογαριασμό που δηλώνεται στο taxisnet.

-Την κατάσχεση μισθών και συντάξεων. Ισχύει ακατάσχετο 1.000 ευρώ μηνιαίως. Για ποσό από 1.000 έως 1.500 ευρώ κατάσχεται το 50% και για ποσό πάνω από 1.500 ευρώ κατάσχεται το σύνολο.

-Τη δέσμευση και πώληση με πλειστηριασμό ακινήτων του οφειλέτη.

-Την κατάσχεση εισοδημάτων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων, όπως είναι τα ενοίκια και οι απαιτήσεις από πελάτες.