Έρευνα Eteron: Το 65,8% των Ελλήνων συμφωνεί με τον όρο «γυναικοκτονία»

Έρευνα Eteron: Το 65,8% των Ελλήνων συμφωνεί με τον όρο «γυναικοκτονία»
Photo: AFP
H έρευνα που διεξήχθη από την aboutpeople για λογαριασμό του Eteron, σε πανελλαδικό δείγμα 2.074 πολιτών μεταξύ 4-6 Ιουνίου 2024, αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές των αντιλήψεων για τα έμφυλα ζητήματα στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας με τίτλο “Gender Divide” από το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, σε συνεργασία με το King’s College του Λονδίνου, ανοίγουν ένα σημαντικό κύκλο συζητήσεων αναφορικά με την πατριαρχία και τις έμφυλες διακρίσεις. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 65,8% των ερωτηθέντων συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί με τον όρο “γυναικοκτονία“, αναδεικνύοντας το αίτημα για θεσμική αναγνώριση του φαινομένου.

Συγκεκριμένα η έρευνα, που διεξήχθη από την aboutpeople για λογαριασμό του Eteron, σε πανελλαδικό δείγμα 2.074 πολιτών μεταξύ 4-6 Ιουνίου 2024, αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές των αντιλήψεων για τα έμφυλα ζητήματα στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σημαντικά Ευρήματα της Έρευνας:

Γυναικοκτονία: Tο 65,8% των ερωτηθέντων συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί με την όρο γυναικοκτονία έναντι του 30,7% που διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί. Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές κατηγοριοποιήσεις, δεν καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Διάδοση του όρου “Γυναικοκτονία”: Στην Ελλάδα, το 95,9% γνωρίζει και κατανοεί τον όρο, το 3,4% έχει ακούσει αλλά δεν καταλαβαίνει, το 0,1% δεν τον έχει ακούσει και το 0,6% δεν απάντησε.

Αυστηρότερες ποινές: Tο 68,3% των ερωτηθέντων συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί με την άποψη ότι τα εγκλήματα βίας σε βάρος των γυναικών πρέπει να τιμωρούνται πιο αυστηρά έναντι του 27,9% που διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί. Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές κατηγοριοποιήσεις, όσο πιο μεγάλη η ηλικία τόσο ισχυρότερη η συμφωνία με την άποψη.

Η έρευνα αποσκοπεί στη διεύρυνση και εμβάθυνση του έργου του Ινστιτούτου σε έμφυλα ζητήματα, καταγράφοντας και αναλύοντας τις αντιλήψεις του κοινωνικού σώματος σχετικά με τις ανισότητες των φύλων, τον αντίκτυπο του φεμινισμού και κρίσιμα κοινωνικά φαινόμενα όπως οι γυναικοκτονίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: