Εστίαση: Δεύτερη ευκαιρία για τις αιτήσεις (ΕΣΠΑ) που απορρίπτονται

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράταση μέχρι 30/9 στο πρόγραμμα επανεκκίνησης της εστίασης – Όσων οι αιτήσεις απορρίπτονται μπορούν να κατατίθενται εκ νέου.

Παράταση δόθηκε στο πρόγραμμα επανεκκίνησης της εστίασης, συνολικού ύψους 330 εκατ. ευρώ, ώστε οι εταιρείες των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να ενταχθούν λαμβάνοντας κεφάλαια στο ύψος του 7% του τζίρου τους το 2019.

Ειδικότερα, δημοσιεύθηκε η τρίτη τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης.

Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Πέμπτη 30/9/2021 και ώρα 15:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στη Δράση η οποία στοχεύει στην επιχορήγηση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου Covid-19,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Αναφορικά με τα κριτήρια για ένταξη στη δράση, υπενθυμίζεται ότι οι επιλέξιμες εταιρείες πρέπει:

α) Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.

β) Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (56.10, 56.21, 56.29.20, 56.30)

γ) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

δ) Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ

ε) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 τουλάχιστον 30% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 ενώ περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2020, καθώς και όσες το 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστική περίοδο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν περί τις 25.000 επιχειρήσεις έναντι 34.000 που ήταν ο αρχικός στόχος. Σημειώνεται επίσης ότι οι επιχειρηματικοί φορείς του κλάδου έχουν ζητήσει να επισπευσθεί η εκταμίευση των κονδυλίων και τα αδιάθετα κεφάλαια του προγράμματος να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις που έμειναν εκτός στήριξης, με πιο ευέλικτα κριτήρια.