Έτσι μετατρέπεται τo Deree σε ένα προηγμένο τεχνολογικό hub στη ΝΑ Ευρώπη

O επικεφαλής του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Ντέιβιντ Χόρνερ εξηγεί στο Fortune πώς η εκπαίδευση γίνεται πηγή καινοτοµίας.

Όταν ο Ντέιβιντ Χόρνερ πέρασε για πρώτη φορά την εµβληµατική πύλη του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος το 2008 για να αναλάβει τη διοίκησή του, έµεινε εντυπωσιασµένος από το περιβάλλον και την έκταση που καταλαµβάνει η ιστορική εκπαιδευτική µονάδα στην πράσινη πλαγιά του Υµηττού.

«Υπήρξε καταιγισµός ιδεών. Σκεφτόµουν πώς αυτοί οι χώροι θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στο µέγιστο, να εισαχθούν καινοτόµες τεχνολογίες, να υπάρξουν σηµαντικές συνεργασίες µε ιδρύµατα των ΗΠΑ.  Είχα ξαφνικά µπροστά µου µια µεγάλη λίστα µε σηµαντικά πράγµατα που ήθελα να κάνουµε» λέει στο Fortune ο Ντέιβιντ Χόρνερ, καθώς µας ξεναγεί στους χώρους του Deree, το οποίο µαζί µε το Γυµνάσιο, το Λύκειο και ΙΒ του Pierce, αλλά και το Alba Graduate Business School, απαρτίζει το εκπαιδευτικό σύνολο του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Δέκα χρόνια µετά ο Ντέιβιντ Χόρνερ έχει τη χαρά να βλέπει ένα από τα πιο τολµηρά εγχειρήµατά του να παίρνει σάρκα και οστά. Ο ενθουσιασµός του, µάλιστα, δεν κρύβεται, καθώς µας δείχνει την ολοκαίνουργια Αίθουσα Προσοµοίωσης Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών: ένα µοναδικό στη χώρα έργο καινοτοµίας που εγκαινιάστηκε µόλις τον Φεβρουάριο, και το οποίο αναµένεται να προσφέρει εξειδίκευση αιχµής και ένα ξεχωριστό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στους φοιτητές του Deree. Το Simulated Trading Room (STR) έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί τόσο ως τάξη όσο και ως εργαστήριο, µε στόχο να διευρύνει τις γνώσεις των σπουδαστών στον τοµέα των οικονοµικών σπουδών, διδάσκοντάς τους έµπρακτα πώς λειτουργούν οι αγορές παγκοσµίως.

Εξοπλισµένη µε τις τελευταίες τεχνολογικές εφαρµογές, ανάµεσα στις οποίες οι Bloomberg, Thomson Reuters, EIKON Database, NASDAQ morning star, TRADEREX, Palisade, Rotman, STATA, SPSS, Matlab και Eviews, η αίθουσα δεν µπορεί παρά να καθιερώνει το Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος ως ένα προηγµένο τεχνολογικό hub στη ΝΑ Ευρώπη.

«Αίθουσες όπως το STR έχουν γίνει συχνό φαινόµενο στα αµερικανικά πανεπιστήµια τα τελευταία είκοσι χρόνια, αν και µόλις το 5% περίπου τις διαθέτει. Νιώθουµε, λοιπόν, τυχεροί που µε τη στήριξη γενναιόδωρων χρηµατοδοτών, όπως το USAID και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, κατορθώσαµε να πραγµατοποιήσουµε το όνειρό µας να αποκτήσουµε την πρώτη αίθουσα προσοµοίωσης στην ευρύτερη περιοχή» επισηµαίνει ο Ντέιβιντ Χόρνερ, προσθέτοντας πως, εκτός από τους φοιτητές του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, τη νέα πηγή γνώσης και έρευνας επιθυµούν να αξιοποιήσουν φοιτητές από τα περισσότερα πανεπιστήµια (από τα 150 συνολικά) που συνεργάζονται µε το εκπαιδευτικό ίδρυµα, αλλά και από την αναπτυσσόµενη αγορά των Βαλκανίων.

Διδασκαλία και οικονοµικη ανάπτυξη

Η δηµιουργία ενός τόσο εξελιγµένου χώρου διδασκαλίας συµβαδίζει απόλυτα µε την αποστολή του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, που κλείνει 143 χρόνια λειτουργίας στη χώρα µας, και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασµό που υλοποιεί η διοίκηση µε ορίζοντα την 150ή επέτειο του ιδρύµατος το 2025. Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η λεγόµενη «Πρωτοβουλία Σύγκλισης», µια προσπάθεια οι τρεις εκπαιδευτικές ενότητες του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος να έρθουν σε επαφή µε εξωτερικούς πόρους, προγραµµατικούς εταίρους και χρηµατοδότες, που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση της δυναµικής του οργανισµού µας στην οικονοµική αναδιάρθρωση της χώρας. Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε την ενεργοποίηση των εκτεταµένων δεσµών µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες» εξηγεί και τονίζει ότι η αποστολή του ιδρύµατος είναι «να προσδώσει διακριτή και διαχρονική αξία στους φοιτητές, στην Ελλάδα, στην αµερικανική εκπαίδευση, την ελληνική κληρονοµιά και την παγκόσµια κοινότητα, µέσω διαµορφωτικής διδασκαλίας, υποτροφιών και προσφοράς υπηρεσίας».

Σε µια οικονοµία όπως η ελληνική, που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, brain drain και ένα σηµαντικό κενό δεξιοτήτων το οποίο µαστίζει τον κλάδο των επιχειρήσεων, ο ρόλος της εκπαίδευσης και της προετοιµασίας των φοιτητών για την είσοδο σε ένα σκληρό και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον έχει βαρύνουσα σηµασία.

Στο σηµείο αυτό στέκεται και ο Ντέιβιντ Χόρνερ, που τονίζει πως η καλλιέργεια του επιχειρηµατικού πνεύµατος σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα πρέπει να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα. «Η χώρα µπορεί να δείξει στους νέους που την αγαπούν και θέλουν να µείνουν εδώ ότι δεν χρειάζεται να εξαρτώνται από τρίτους για να το επιτύχουν. Μπορούν, µέσω του επιχειρείν, να δηµιουργήσουν τον δικό τους δρόµο, ο οποίος θα οδηγήσει στην ευηµερία. Η Ελλάδα διαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα που θα επέτρεπαν να κρατήσει εδώ το ανθρώπινο ταλέντο της. Οι οδοί των ευκαιριών, όµως, πρέπει να είναι υπαρκτές και ορατές. Η καλλιέργεια επιχειρηµατικής κουλτούρας από νεαρή ηλικία, η στρατηγική µεταφορά τεχνολογίας, η ανάπτυξη µιας πολύ στιβαρής οικονοµίας βασισµένης στην ιδιωτική πρωτοβουλία και οι συνεργασίες µεταξύ ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα αποτελούν τα “κλειδιά” της επιτυχίας. Το Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος σκοπεύει να συνεισφέρει σε καθέναν από τους προαναφερόµενους τοµείς».

«Αγκάθι» για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας παραµένει η θεωρητικοκεντρική δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση που, όπως καταδεικνύουν όλες οι σχετικές έρευνες, αδυνατεί να παρέχει ουσιαστική σύνδεση µε την αγορά εργασίας. Για τον πρόεδρο του Κολλεγίου, η σύνδεση θεωρίας και πράξης προέχει, και δεν είναι τυχαίο ότι καταλαµβάνει κυρίαρχη θέση στην αµερικανική ανώτατη εκπαίδευση: «Θεωρούµε ότι το Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος µπορεί να αποτελέσει τον διαµεσολαβητή ανάµεσα στην ελληνική οικονοµία, τους Έλληνες επιχειρηµατίες και τα αµερικανικά ερευνητικά ιδρύµατα. Οι δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης από αυτήν τη σύζευξη θα µπορούσαν να είναι εκπληκτικές».

Σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή µπορεί να παίξει η ολιστική, φοιτητοκεντρική φιλοσοφία που εφαρµόζει το Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. «Προσφέρουµε στους φοιτητές πλούσια γκάµα ευκαιριών. Εξερευνώντας και εντέλει δεσµεύοντας τον εαυτό τους σε σπουδές και δραστηριότητες που εκφράζουν καλύτερα τους στόχους, τα ταλέντα και τις επιθυµίες τους, οι φοιτητές απολαµβάνουν όλα τα µέσα µε τα οποία θα “επινοήσουν” τον εαυτό τους. Πρόκειται για εµπειρίες που τους εκθέτουν σε νέα και διαφορετικά επαγγελµατικά περιβάλλοντα, τα οποία θα τους βοηθήσουν να χαράξουν την επαγγελµατική τους πορεία και να διαµορφώσουν την προσωπική ζωή που τους ταιριάζει», λέει ο Ντέιβιντ Χόρνερ, εξηγώντας πως σε αυτές συµπεριλαµβάνονται εργαλεία, όπως εκπαίδευση µέσα στην τάξη µε case studies και προσκεκληµένους οµιλητές, αλλά και έξω από αυτήν, µέσα από πρακτική άσκηση, δραστηριότητες υπηρεσίας και µαθητείας, σύντοµα συµβουλευτικά projects, σπουδές στο εξωτερικό µέσω του Study Abroad σε κορυφαία αµερικανικά και διεθνή πανεπιστήµια κ.ά.

Και δεν είναι λίγοι οι φοιτητές από 72 χώρες που εµπιστεύονται το Deree ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. «Oι δύο ταχύτερα αναπτυσσόµενες οµάδες  φοιτητών την τελευταία πενταετία είναι το πρόγραµµα ανταλλαγής Study Abroad
−κυρίως από τις ΗΠΑ− και οι σπουδαστές του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου που φοιτούν παράλληλα στο Deree. Επίσης, οι περισσότεροι φοιτητές του Deree συνδυάζουν τις σπουδές τους µε µια σταθερή ή µερικής απασχόλησης εργασία».

Το µέλλον της εκπαίδευσης

«Σε έναν κόσµο αλλαγών, οι φοιτητές πρέπει να αντιληφθούν τη σηµασία της διά βίου µάθησης. Πρέπει, επίσης, να διαθέτουν δεξιότητες και γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν αποτελεσµατικές επιδόσεις σε όλα σχεδόν τα επαγγελµατικά περιβάλλοντα. Σε αυτή την εκπαίδευση ειδικευόµαστε στο Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος» τονίζει ο Ντέιβιντ Χόρνερ. «Στην Αµερική, η εκπαίδευση διαµορφώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο και αποτελεί πηγή οικονοµικής καινοτοµίας. Η Ελλάδα πρέπει να εξελίξει το εκπαιδευτικό της σύστηµα ώστε να τα παραγάγει αυτά πιο αποτελεσµατικά» προσθέτει και εστιάζει στη σηµασία που έχουν πλέον η FinTech και οι χρηµατοοικονοµικές τεχνολογικές εφαρµογές στην οικονοµία, τονίζοντας ότι «αναµφισβήτητα θα δηµιουργήσουν νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, ιδίως χάρη στον µεγάλο αριθµό ταλαντούχων ειδικών πληροφορικής που διαθέτει η χώρα».  Γι’ αυτόν τον λόγο, στα άµεσα σχέδιά του είναι να επαναλάβει την επιτυχία της δηµιουργίας του STR, εγκαθιστώντας δίπλα στην Αίθουσα Προσοµοίωσης ένα µεγάλο Εργαστήριο Πληροφορικής/Φυσικών Επιστηµών.

Δέκα χρόνια από την έλευσή του στην Ελλάδα δεν παύει να οραµατίζεται το µέλλον της εκπαίδευσης και τη συµβολή της στην οικονοµική εξέλιξη της χώρας. «Η ιστορία του Κολλεγίου, που άρχισε το 1875, είναι µια ιστορία υπηρεσίας στην κοινωνία µέσω της εκπαιδευτικής καινοτοµίας. Η ελπίδα µου είναι ότι µετά από πολλά χρόνια, όταν οι ιστορικοί του µέλλοντος θα ανατρέχουν στη συνεισφορά του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στις αρχές του 21ου αιώνα, θα λένε ότι υπήρξε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που έδωσε διέξοδο στις αναξιοποίητες, για πολύ καιρό, οικονοµικές δυνατότητες της Ελλάδας».

* To άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα