Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση των κερδών για το 2017

Η αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 8,4% έφτασε στα 22,8 εκ. ευρώ, έναντι 21 εκ. ευρώ το 2016.

Αύξηση των προ φόρων κερδών ανακοίνωσε σήμερα η Διοίκηση του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη για το 2017. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

– Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 8,4% στα 22,8 εκ. ευρώ, έναντι 21,0 εκ. ευρώ το 2016.

– Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 6,6% στα 183,6 εκ. ευρώ, σε μία περίοδο όπου η Ασφαλιστική Αγορά σημείωσε οριακή αύξηση της παραγωγής κατά 0,05%.

– Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 21,4% στα 115,4 εκ. ευρώ έναντι 95,3 εκ. ευρώ της 31/12/2016 ή 20,1 εκ. ευρώ.

– Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 7,7% στα 417,5 εκ. ευρώ, έναντι 387,7 εκ. ευρώ της χρήσης 2016.

– Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 2,4% στα 273,1 εκ. ευρώ, έναντι 266,7 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.

– Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 327,6 εκ. ευρώ, υψηλότερο κατά 23,8 εκ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2016.

– Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 8,3%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 1.121.

Παράλληλα, ο όμιλος, όπως επισημάνθηκε σε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά. Στη συνέντευξη Τύπου, η Διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017, ενημέρωσε και για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη στις 22 Μαΐου 2018, τη διανομή μερίσματος για τρίτο συνεχόμενο έτος ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Χρήστος Γεωργακόπουλος, ανέφερε ότι «το 2017 ο Όμιλος ολοκλήρωσε ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά σε όλες του τις δραστηριότητες. Όλα τα αποτελέσματα κατέγραψαν νέα βελτίωση, ενισχύοντας περαιτέρω την θέση του Ομίλου. Μετά από 40 συναπτά έτη λειτουργίας, σε ένα δύσκολο περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας ένα ρευστό γεωπολιτικό και μακροοικονομικό κλίμα, αποδείξαμε την αντοχή μας και την επιμονή μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, των ευκαιριών και των κινδύνων, με θετική προοπτική για το μέλλον».

«Για το 2018 και μεσοπρόθεσμα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας. Πιστεύουμε πως η ιδιωτική ασφάλιση είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την πρόοδο της κοινωνίας. Η στρατηγική μας για το 2018 είναι προσανατολισμένη στην άριστη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, ενώ προβλέπει και σαφείς ενέργειες για την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου», ανέφερε ο Χρήστος Γεωργακόπουλος.

O Στέφανος Βερζοβίτης, μέλος ΔΣ και γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρίας επισήμανε ότι «Ο Όμιλός ολοκλήρωσε μια ακόμη κερδοφόρα χρήση και το 2017. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, βελτίωσε για ένατη χρονιά τα οικονομικά της μεγέθη, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Η αύξηση των οικονομικών μεγεθών ενός οργανισμού, όταν μάλιστα δεν είναι συγκυριακή αλλά αποτελεί διαρκές φαινόμενο ετών, βασίζεται μόνο στην ύπαρξη αρχών και πολιτικών που τηρούνται αταλάντευτα μέσα στα χρόνια, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν. Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει στρατηγική, έχει στόχους. Το 2018, αλλά και τα έτη που ακολουθούν, θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλισης».