Γιατί δεν έχει σπάσει ο φαύλος κύκλος του αποκλεισμού των γυναικών από τις ηγετικές θέσεις;

Έκθεση από το LinkedIn και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ επιχειρεί να δώσει τις απαντήσεις.

Παρά τις δεκαετίες πρωτοβουλιών για την αύξηση της πολυμορφίας στην εταιρική ηγεσία, το ποσοστό των γυναικών ηγετικών στελεχών έχει παραμείνει σχετικά στάσιμο. Μια πρόσφατη έκθεση από το LinkedIn και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εξέτασε την εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους παγκοσμίως και διαπίστωσε ότι οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 50% των ηγετών σε κάθε κλάδο που αναλύθηκε. Σε ορισμένους τομείς, όπως η ενέργεια και η εξόρυξη, και η μεταποίηση, οι αριθμοί είναι πολύ χειρότεροι – με τις γυναίκες να κατέχουν λιγότερο από το 20% των ηγετικών θέσεων.

Το χειρότερο από όλα; Οι γυναίκες δεν φαίνεται να σημειώνουν μεγάλη πρόοδο. Το ποσοστό των γυναικών ηγετών αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες, στην υπό μελέτη δεκαετία. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εντόπισε μόνο τρεις κλάδους όπου η παρουσία των γυναικών σε ηγετικές θέσεις ξεπέρασε το 40%: υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Αυτοί είναι κλάδοι που άνοιξαν νωρίς τις πόρτες τους στις γυναίκες και όπου οι γυναίκες έπαιξαν έναν καθοριστικό ρόλο για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτυγχάνοντας την ανέλιξή τους σε ανώτερες θέσεις.

Αυτά τα τρία πεδία αντικατοπτρίζουν την υπόσχεση – και τον αντίκτυπο – του πιο δίκαιου και ισότιμου τρόπου προσλήψεων σε βάθος χρόνου, αλλά αποκαλύπτουν και ένα ανησυχητικό στοιχείο: Η εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις σε έναν συγκεκριμένο κλάδο συσχετίζεται στενά με τα ποσοστά προσλήψεων γυναικών ηγετών, πράγμα που σημαίνει ότι ο καλύτερος τρόπος για να προσλαμβάνονται γυναίκες σε ηγετικές θέσεις είναι να υπάρχουν ήδη γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αυτό…

Ευτυχώς, τα δεδομένα παρέχουν επίσης ορισμένες ιδέες ως προς το πώς μπορεί να σπάσει αυτός ο κύκλος. Πρέπει όλοι να δουλέψουμε στοχευμένα για να κατασκευάσουμε έναν «αγωγό» γυναικών στο χώρο εργασίας και να εστιάσουμε στη βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους.

Η ανάλυση του LinkedIn καταδεικνύει ότι όταν οι γυναίκες εκπροσωπούνται καλύτερα σε ηγετικές θέσεις, περισσότερες γυναίκες προσλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα εταιρικής ιεραρχίας – όχι μόνο ως ηγέτες. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν εξετάζουμε τις ανισότητες στο μέγεθος των «δεξαμενών» γυναικείου ταλέντου σε κάθε κλάδο, το οποίο μετράται με βάση τον αριθμό των γυναικών που αποφοιτούν με συγκεκριμένα πτυχία και ειδικότητες.

Κατά κάποιο τρόπο, αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι, συνειδητά ή όχι, τα άτομα είναι πιο πιθανό να προσλάβουν άτομα του ιδίου φύλου. Οι γυναίκες υποψήφιοι μπορεί επίσης να προσελκύονται περισσότερο από εταιρείες με γυναικεία ηγεσία (ενδεχομένως να βλέπουν περισσότερες ευκαιρίες για προαγωγή ή καθοδήγηση) και να επιλέγουν εταιρείες με υψηλότερα ποσοστά γυναικών ηγετών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι όταν οι εταιρείες προσλαμβάνουν γυναίκες σε όλα τα επίπεδα, δημιουργούν έναν «αγωγό» μελλοντικών γυναικών ηγετών.

Για τους κλάδους χωρίς ισχυρή γυναικεία εκπροσώπηση μεταξύ των ηγετών, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τρέχων κύκλος ίσως αρχίζει να σπάει. Οι τομείς νομικών υποθέσεων, χρηματοοικονομικών και ακίνητης περιουσίας έχουν αυξήσει το ρυθμό με τον οποίο προσλαμβάνουν γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Δεδομένου ότι η γυναικεία ηγεσία φαίνεται να αποτελεί βασικό δείκτη για τη μελλοντική πρόσληψη γυναικών σε όλα τα επίπεδα, η επιτυχία των γυναικών ηγετών στους τομείς αυτούς μπορεί να σηματοδοτεί την έναρξη ενός ενάρετου κύκλου, όπου οι γυναίκες θα καταλαμβάνουν θέσεις μέσω των οποίων θα μπορούν να στηρίζουν την ανάπτυξη άλλων γυναικών ηγετών.

Φυσικά, δεν είναι μόνο οι γυναίκες – ή αυτοί που κατέχουν ηγετικές θέσεις – που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της πολυμορφίας του εργατικού δυναμικού. Οι άνδρες και οι γυναίκες, σε όλα τα επίπεδα, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της πολυμορφίας και της ένταξης. Η ενθάρρυνση περισσότερης γυναικείας ηγεσίας είναι μόνο ένας από τους μοχλούς μέσω των οποίων μπορεί να προωθηθεί η ισοτιμία, και ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα πυροδοτήσουν περαιτέρω συζήτηση ως προς τον βέλτιστο τρόπο επίτευξης ισότητας στον εργασιακό χώρο.

* Η Bev Perdue υπηρέτησε ως κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας από το 2009 έως το 2013. Η Nicole Isaac, πρώην ειδικός βοηθός νομοθετικών υποθέσεων του Προέδρου Obama και ιδρυτής του Code the Streets,  είναι τώρα διευθύντρια πολιτικής για τις ΗΠΑ στη LinkedIn.

Πηγή: fortune.com