Το GreenBanking της Τράπεζας Πειραιώς

Πρωτοπόρος η Τράπεζα Πειραιώς έχει υιοθετήσει από το 2004 ένα δυναμικό πρόγραμμα  περιβαλλοντικής στρατηγικής και δράσης. 

H Τράπεζα Πειραιώς εδώ και 10 χρόνια θεμελίωσε μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική που την ξεχωρίζει ως ένα περιβαλλοντικά υπεύθυνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Στην πορεία των ετών αυτών και με τη συνεχή στήριξη της Ανώτατης Διοίκησης, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μία σειρά από δράσεις που συνέβαλαν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της τράπεζας, στην προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά κυρίως στην ενίσχυση και υποστήριξη της «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου τομέα της Περιβαλλοντικής Τραπεζικής (Green Banking), επενδυτικές και επιχειρηματικές προτάσεις που εντάσσονται στους κλάδους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της εξοικονόμησης ενέργειας, της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και νερού, της «πράσινης» χημείας, των «πράσινων» μεταφορών, της βιολογικής και υπεύθυνης γεωργίας και του οικοτουρισμού-αγροτουρισμού ενισχύονται χρηματοδοτικά από την Τράπεζα Πειραιώς.

Παράλληλα, προσφέρει ειδικά σχεδιασμένα τραπεζικά προϊόντα προς τους ιδιώτες-πελάτες της ώστε να προβούν σε εργασίες θερμομόνωσης, αγοράς φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, ηλιακού θερμοσίφωνα και βιολογικών προϊόντων μεταξύ άλλων. Με τον τρόπο αυτό προωθούνται πράσινα προϊόντα, ωφελείται μέσω σημαντικών προσφορών ο καταναλωτής και στηρίζονται οι εταιρείες εκείνες που σχεδιάζουν και διαθέτουν στην αγορά τα προϊόντα αυτά.

??????????????????????????????????

Οι θυγατρικές του Ομίλου επίσης δραστηριοποιούνται στο κομμάτι των «πράσινων» προϊόντων π.χ. ασφάλειες προσαρμοσμένες στις σχετικές επενδύσεις, αλλά και των «πράσινων» υπηρεσιών, όπως μέτρηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κ.ά.

Συνολικά η Τράπεζα Πειραιώς έχει στηρίξει την «πράσινη» επιχειρηματικότητα με 1,58 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, ποσό αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το 2012. Με τις χρηματοδοτήσεις αυτές έχουν δημιουργηθεί πάνω από 17.700 έμμεσες και άμεσες «πράσινες» θέσεις εργασίας. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές μάλιστα υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, παρά την κρίση της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Σε όλους τους κλάδους της αγοράς η παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς ήταν σημαντική. Ειδικά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Τράπεζας είναι εμφανής, με τη συνολική ισχύ των χρηματοδοτούμενων έργων μέχρι το τέλος του 2013 να έχει φτάσει τα 798 MW.

Σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας αυτής της Τράπεζας Πειραιώς ήρθε το 2014 με το Βραβείο Προϊόντος της ελληνικής αγοράς από τον ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος) για το σύνολο των «πράσινων» τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2013-2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συγκεκριμένη κατηγορία η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που θα συμμετάσχει στα «European Business Awards for the Environment».

Η γενικότερη ανοδική πορεία παρόμοιων επενδύσεων παγκοσμίως και η σταθερή δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς στη στήριξη της Περιβαλλοντικής Οικονομίας αποτελούν βασικές παραμέτρους για τη συνέχιση της ηγετικής της παρουσίας στην ενίσχυση και τη χρηματοδότηση της «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε ακόμα:

Τρ. Πειραιώς: 1,58 δισ. ευρώ σε «πράσινες» επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

Chiquita Hellas: Γεύση, ποιότητα… και όχι μόνο!

Νέο κεφάλαιο στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα από το smart fortwo electric drive