Η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει το taxis, με επένδυση 131,6 εκατ. ευρώ

Η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει το taxis, με επένδυση 131,6 εκατ. ευρώ
Photo: pixabay.com
Ψηφιακός φάκελος για τους φορολογούμενους και λειτουργικότητες για διασταύρωση στοιχείων και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση έργου με στόχο την ανάπτυξη νέου ενοποιημένου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας Taxis, Taxisnet και Elenxis προϋπολογισμού 131,6 εκατ. ευρώ προχωρά η ΑΑΔΕ, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η φορολογική αρχή προωθεί την αντικατάσταση των τριών βασικών φορολογικών συστημάτων με στόχο τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό τους για την παροχή απλούστερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, τη συλλογή και βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων, την αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης και της φοροδιαφυγής, την παροχή της δυνατότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και τη συμπίεση του διοικητικού κόστους.

Το έργο, η διαγωνιστική διαδικασία για το οποίο ολοκληρώνεται 4 Ιουλίου με την αποσφράγιση των προσφορών (μέχρι 27 Ιουνίου η προθεσμία κατάθεσης προσφορών), στοχεύει επίσης στον ανασχεδιασμό και στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, την προσαρμογή στις σημερινές δομές, στην απλούστευση των διαδικασιών αλλά και στο γενικότερο αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων, που έγκειται στη παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών από την ΑΑΔΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το νέο Taxis, σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου περιλαμβάνει μια σειρά από λειτουργικές περιοχές όπως:

-Φορολογικό Μητρώο, με προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων, στοιχεία έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση κ.α..

-Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας

-Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων

-Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές, με υπηρεσίες για υποχρεώσεις που φέρει ο κάθε φορολογούμενος και υπολογισμό φόρου.

-Λογιστική εικόνα φορολογούμενου, που θα καταγράφει το σύνολο των κινήσεων και συναλλαγών για όλους τους τύπους φόρων και όλα τα συστήματα πληρωμών.

-Συμμόρφωση και διαχείριση υποθέσεων, με ανάθεση υποθέσεων για διεκπεραίωση από στελέχη σε όλη την επικράτεια παρέχοντας ολοκληρωμένη διαχείριση και εποπτεία της κάθε υπόθεσης.

-Ανάλυση κινδύνων

-Υποστήριξη Ελέγχων στα Ελεγκτικά Κέντρα, με απομακρυσμένο και επιτόπιο έλεγχο.

-Δημιουργία αναφορών και διαμόρφωση πολιτικών συμμόρφωσης, για διαχείριση ρυθμίσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων.

-Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου, με υπηρεσίες διαπίστευσης, ταυτοποίησης και εγγραφής συστημάτων, που θα διαβιβάζουν με ασφαλή τρόπο δεδομένα προς την ΑΑΔΕ για λογαριασμό του φορολογούμενου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: