Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δίπλα στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δίπλα στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον
Η αξία των δραστηριοτήτων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Eδώ και σχεδόν 6 δεκαετίες η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παράγει ένα καλύτερο αύριο, µε οδηγό το πάθος για την ποιότητα, την απόλαυση της ζωής και το σεβασµό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Όλα αυτά τα χρόνια, µέσω της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας, στηρίζει την Ελληνική οικονοµία, πρωτοπορώντας σε θέµατα επιχειρηµατικής αριστείας, υπευθυνότητας και βιωσιµότητας, µε απώτερο στόχο την παραγωγή προστιθέµενης αξίας για την εταιρεία, τους Έλληνες καταναλωτές και το σύνολο της κοινωνίας.

«Συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και την κοινωνία

Η αξία των δραστηριοτήτων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ανέρχεται συνολικά σε €620εκ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 0,35% του ΑΕΠ της Ελλάδας, ενώ οι συνολικές φορολογικές συνεισφορές της εταιρείας αποτελούν το 0,75% των φορολογικών εσόδων της χώρας*.

Όσον αφορά στις επενδύσεις, στοχεύουµε σε τοµείς µε σηµαντικό οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο τόσο στο κέντρο όσο και την περιφέρεια, πάντοτε µε οδηγό την βιώσιµη ανάπτυξη. Την περίοδο 2010-2018, υλοποιήσαµε επενδυτικό σχέδιο  που ξεπέρασε τα €153 εκατ. ενώ το πλάνο αυτό συνεχίζεται σήµερα µε τις  βασικές κατευθύνσεις µας να παραµένουν σταθερές σε όλες τις διαστάσεις της αλυσίδας αξίας µας: άνθρωποι, εγκαταστάσεις, «πράσινες» πρωτοβουλίες, καινοτοµία.

Εδώ και πολλά χρόνια η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έδειξε το δρόµο και στο κοµµάτι των εξαγωγών, µε τα προϊόντα µας να ταξιδεύουν πια σε 19 χώρες και στις 5 ηπείρους. Το 2020, παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε ως κλάδος, καθώς εφαρµόστηκαν περιορισµοί στην εστίαση και τη φιλοξενία, καταφέραµε να καταγράψουµε αύξηση στις εξαγωγές της εταιρείας κατά 5% ανοίγοντας νέες αγορές στην Ασία.

Για όλους εµάς στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ο σηµαντικότερος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα αξίας είναι οι άνθρωποί µας και προτεραιότητά µας είναι η ανάπτυξη και η πρόοδος τους, µέσα σε αξιοκρατικό, ποιοτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον όπου αναγνωρίζεται ότι η διαφορετικότητα του καθενός µπορεί να αποφέρει σηµαντικά οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Σήµερα απασχολούµε περισσότερους από 800 εργαζόµενους διαφόρων ειδικοτήτων ενώ µέσα από τη δραστηριότητά µας υποστηρίζουµε έµµεσα άλλες 20.000 θέσεις εργασίας*.

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας

Παρόλο που ο περιορισµός της πανδηµίας αποτελεί σήµερα παγκόσµια προτεραιότητα, για εµάς η προστασία του περιβάλλοντος και ο περιορισµός της κλιµατικής αλλαγής είναι µία εξίσου σηµαντική µάχη για το µέλλον της ανθρωπότητας, µια µάχη όπου και οι επιχειρήσεις καλούνται να συµµετάσχουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιούµε µία ολιστική στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιµης ανάπτυξης µε τίτλο «Παράγουµε ένα καλύτερο αύριο», η οποία εστιάζει στους πυλώνες κοινωνία, περιβάλλον και υπεύθυνη κατανάλωση. Πρόσφατα, η στρατηγική αυτή ανανεώθηκε σε επίπεδο οµίλου και έθεσε ακόµα ψηλότερους στόχους για την επόµενη δεκαετία.

Έως σήµερα έχουµε καταγράψει σηµαντικά αποτελέσµατα στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, µέσα από την µείωση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγική µας διαδικασία, αλλά και µε τη διαχείριση του 100% των στέρεων αποβλήτων µας. Επίσης, ανάµεσα στις προτεραιότητές µας είναι η ορθή διαχείριση της βασικής πρώτης ύλης των προϊόντων µας, του νερού. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούµε το καινοτόµο πρόγραµµα «Νερό για το Αύριο», σε συνεργασία µε επιστηµονικούς συνεργάτες, το οποίο στοχεύει στην αντιµετώπιση της λειψυδρίας στην Ελλάδα.

Εκτός από το περιβάλλον και ο πρωτογενής τοµέας είναι για εµάς πεδίο καινοτοµίας. Το 2008 ξεκινήσαµε ένα νέο καινοτόµο πρόγραµµα Συµβολαιακής Καλλιέργειας, το πρώτο και µεγαλύτερο στο είδος του, και µέσα σε λίγα χρόνια καταφέραµε να καλύψουµε το 100% των παραγωγικών µας αναγκών µε ελληνικό κριθάρι, δηµιουργώντας µια πλήρως καθετοποιηµένη γραµµή παραγωγής που ξεκινάει από την Ελληνική γη, περνά στα ιδιόκτητα βυνοποιεία και ζυθοποιεία µας για να καταλήξει στο ποτήρι του καταναλωτή. Παράλληλα συνεργαζόµαστε µε ερευνητικούς φορείς όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, προκειµένου να υποστηρίξουµε την παραγωγή κριθαριού µε νέα τεχνογνωσία και νέα εργαλεία που προωθούν την κυκλικότητα, αλλά και την αυξηµένη αποδοτικότητα των καλλιεργούµενων εκτάσεων.

Τα τελευταία χρόνια έχουµε κάνει ένα ακόµα βήµα στο Πρόγραµµα, δεσµευόµενοι για την πιστοποίηση του 100% κριθαριού που παράγεται ως προϊόν ορθής γεωργικής πρακτικής ως το 2025. Ήδη φέτος αναµένεται να πιστοποιήσουµε το 50% της παραγωγής του 2021. Τέλος, απόδειξη της υψηλής ποιότητας βυνοποιήσιµου κριθαριού που παράγεται µέσω του Προγράµµατος Συµβολαιακής Καλλιέργειας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, είναι η εξαγωγή βύνης και σε αγορές του εξωτερικού, όπως η Αλβανία, η Ιταλία και η Βουλγαρία.

Τέλος, µε κεντρικό µήνυµα «Όταν πίνω δεν οδηγώ» έχουµε καταφέρει να καλλιεργήσουµε µία ισχυρή κουλτούρα υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ και ορθής οδηγικής συµπεριφοράς, υλοποιώντας µία σειρά δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης ανά τακτά διαστήµατα, σε συνεργασία µε κοινωνικούς και θεσµικούς εταίρους.

Η αξία των δραστηριοτήτων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ανέρχεται συνολικά σε 620 εκ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 0,35% του ελληνικού ΑΕΠ.»

*Στοιχεία από την τελευταία Μελέτη Οικονομικού και Κοινωνικού Ακτίκτυπου της εταιρείας (2017).

**To άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα

***Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία βρίσκεται στo ΤOP 20 της λίστας Most Admired Companies για το 2021.