Η ΔΕΗ «πυλώνας» βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδας

Η ΔΕΗ «πυλώνας» βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδας
Ο χρόνος ως το 2030 είναι εξαιρετικά σύντομος και οι άμεσες παρεμβάσεις για μια πορεία προς τις μηδενικές εκπομπές αερίων είναι ζωτικής σημασίας. Η ΔΕΗ προετοιμάζει την επόμενη μέρα της Ελλάδας, με οδηγό την πορεία προς την απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα.

Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη. Τα ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 75% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σχεδόν το 90% όλων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Για να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι εκπομπές πρέπει να μειωθούν σχεδόν στο μισό έως το 2030 και να μηδενίσουν μέχρι το 2050. Ο χρόνος που απομένει μέχρι να πετύχουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους είναι περιορισμένος.

Το ερώτημα είναι ποιος έχει γυρίσει ήδη τον διακόπτη. Ποιος έχει κατανοήσει πόσο σημαντική είναι αυτή η στροφή και πως δεν θα χάσουμε αυτά τα κρίσιμα milestones αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον πλανήτη, την οικονομία, τις θέσεις εργασίας και την ίδια μας την ύπαρξη.

Η απάντηση είναι εύκολη. Στην Ελλάδα, μία από τις επιχειρήσεις που έχουν κατανοήσει εις βάθος τους στόχους που έχουν τεθεί και έχει κάνει μέρος των πολιτικών της αυτή την εκ βάθρων αλλαγή που μοντέλου της είναι η ΔΕΗ, που μπορεί να αποτελέσει «πυλώνα» της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Η φιλοσοφία της ΔΕΗ τα τελευταια 4 χρονια συνοψίζεται στο μοντέλο «Δημιουργία Διαμοιραζόμενης Αξίας».

Με θεμέλιο τα 70 χρόνια πρωταγωνιστικής συμμετοχής στην ανάπτυξη της Ελλάδας, η ΔΕΗ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους: να καταστεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και πρωτοπόρος στον κλάδο της ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική φιλοσοφία της ΔΕΗ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, συνοψίζεται στο μοντέλο «Δημιουργία Διαμοιραζόμενης Αξίας» (CSV), για την εταιρεία, την οικονομία, το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία ενσωματώνεται και στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ που εστιάζει σε τρεις πυλώνες: Απανθρακοποίηση, Λειτουργίες µε θετικό πρόσηµο για τη φύση και ∆ηµιουργία κοινωνικοοικονοµικής διαµοιραζόµενης αξίας, πυλώνες οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και ταυτόχρονα αλληλοεπιδρούν και αποτελούν θεμέλιο λίθο της επιχειρησιακής μας στρατηγικής.

Ενδεικτικό των πολιτικών που εφαρμόζει η ΔΕΗ είναι το ότι η περιβαλλοντική στρατηγική της, που είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τους φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το 2050, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη στην επίτευξη των εθνικών και διεθνών στόχων, μέσω της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στην παραγωγή, αλλά και στην αλυσίδα αξίας της. Παράλληλα, η ΔΕΗ υποστηρίζει και υιοθετεί μια προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Μέσω της συνεχούς υλοποίησης πρωτοβουλιών για την ευρύτερη προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που στοχεύουν στην επίτευξη της ενεργειακής, «πράσινης» μετάβασης.

Ήδη από τον Μάιο του 2022 η ΔΕΗ δεσμεύθηκε να αναπτύξει σε ομιλικό επίπεδο βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου αυτοί να αξιολογηθούν με βάση τα επιστημονικά κριτήρια του προτύπου Net-Zero του SBTi και να οδηγήσουν τον όμιλο στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2040. Επίσης έχει δεσμευθεί στις 10 αρχές του UN Global Compact, που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Υποστηρίζοντας τις συστάσεις του Task Force on Climate Related Financial Disclosures (ΤCFD), είναι στη διαδικασία υλοποίησης του αντίστοιχου σχεδίου δράσης. Παράλληλα συμμετέχει στη συμμαχία We Mean Business, αλλά και στην εκστρατεία Race to Zero, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, με στόχο την κινητοποίηση μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σε επίπεδο συνεργασιών, κρίνοντας την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας ως ένα μείζον ζήτημα με αλληλένδετες ανάγκες και προκλήσεις για την ανθρωπότητα αλλά και την εταιρεία, o όμιλος ΔΕΗ ήταν από τους πρώτους διεθνώς που συμμετείχε ως signatory (μία από τις 330 εταιρείες παγκοσμίως) στην εκστρατεία «Make it Mandatory» του Business For Nature, της μεγαλύτερης παγκόσμιας κίνησης για τη βιοποικιλότητα. Η καμπάνια αυτή στοχεύει να καταστήσει υποχρεωτική την αξιολόγηση, τη μέτρηση και τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με την επίδραση και αλληλεξάρτηση των μεγάλων εταιρειών με τη βιοποικιλότητα και τη φύση μέχρι το 2030.

Πρόκειται για μια συνεπή στρατηγική προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό έχει αναγνωριστεί διεθνώς όπως με το bronze βραβείο στην αξιολόγηση από τον οργανισμό EcoVadis, που αξιολογεί επιχειρηματικές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και με το «The Most Sustainable Companies in Greece 2023».

Η ΔΕΗ, μέσω των πολιτικών που έχει υιοθετήσει, αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για ένα καλύτερο αύριο παρέχοντας μακροπρόθεσμη αξία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: το περιβάλλον, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους της, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί από την Παρασκευή 22/03 στα περίπτερα. 

**Φωτογραφία: Προσωπικό Αρχείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: