Οι δράσεις της Coca-Cola Τρία Έψιλον για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

H δωρεά ύψους ενός 1 εκατ. ευρώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής και δέσμευση για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2040 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απειλή για το συλλογικό µέλλον µας από την κλιµατική κρίση. Το διαπιστώσαµε ξεκάθαρα και µε οδυνηρό τρόπο, µε τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν τη χώρα µας αυτό το καλοκαίρι. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναπτύσσει δυναµικά την παρουσία της στην Ελλάδα, συνεπής στη δέσµευσή της να συµβάλει στον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής.

Δωρεά ενός εκατομμυρίου ευρώ για αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής

Σε συνέχεια της άµεσης βοήθειας που παρείχε το καλοκαίρι για να στηρίξει τους πληγέντες, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, µε δωρεά ύψους  1 εκατοµµυρίου ευρώ αναλαµβάνει ανάδοχος αποκατάστασης και αναδάσωσης πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής. Στο πλαίσιο της αναδοχής, η εταιρεία θα αναλάβει την κατασκευή επειγόντων αντιδιαβρωτικών – αντιπληµµυρικών έργων σε καµένες εκτάσεις, επιτρέποντας την αντιπληµµυρική θωράκιση και αποκατάστασή τους.

Ο κύριος σκοπός των έργων αυτών είναι η άµεση αντιµετώπιση της εδαφικής διάβρωσης και η αντιπληµµυρική θωράκιση, καθώς συµβάλλουν στη συγκράτηση ποσοτήτων φερτών υλών. Τα συγκεκριµένα έργα είναι ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς µειώνουν τα πληµµυρικά φαινόµενα στην περιοχή αδρανοποιώντας τους µηχανισµούς διάβρωσης του εδάφους. Επίσης, επιτρέπουν µε αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη της φυσικής αναγέννησης, αλλά και την τεχνητή αναδάσωση της περιοχής.

Η δωρεά συνδέεται µε την ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και τη δέσµευση για µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2040, ώστε να αποφύγουµε παρόµοιες καταστροφές στο µέλλον.

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Δέσμευση για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2040

Ο Όµιλος Coca-Cola HBC (CCH) ανακοίνωσε τη δέσµευσή του για την επίτευξη µηδενικού ισοζυγίου εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του έως το 2040.

Στο πλαίσιο ενός υφιστάµενου, εγκεκριµένου, επιστηµονικά βασισµένου στόχου, ο Όµιλος Coca-Cola HBC, που έχει αναγνωριστεί ως η πλέον βιώσιµη εταιρεία στον κλάδο των αναψυκτικών στον κόσµο από τον Δείκτη Βιωσιµότητας του Dow Jones για 5η φορά τα τελευταία 7 έτη, θα µειώσει µέχρι το 2030 όλες τις εκποµπές από τη δραστηριότητά του (άµεσες και έµµεσες)  κατά 25% σε σχέση µε το 2017 και, στη συνέχεια, κατά περισσότερο από 50% στα υπόλοιπα δέκα έτη. Στο πλαίσιο διαχείρισης του 90% των έµµεσων εκποµπών στην ευρύτερη αλυσίδα που προκύπτουν από ενέργειες τρίτων, ο Όµιλος θα διευρύνει την υφιστάµενη προσέγγιση συνεργασίας του µε προµηθευτές. Στις περιπτώσεις όπου οι εκποµπές δεν µπορούν να εξαλειφθούν πλήρως, η επιχείρηση θα τις αντισταθµίσει επενδύοντας σε άλλα µέτρα προστασίας του κλίµατος.

Πιο συγκεκριµένα, για την επίτευξη του στόχου του, ο Όµιλος Coca-Cola HBC σκοπεύει να:

  • Επενδύσει 250 εκατ. ευρώ σε πρωτοβουλίες µείωσης των εκποµπών έως το 2025
  • Απαλλάξει τις άµεσες δραστηριότητές του από τις εκποµπές CO2, µεταβαίνοντας σε 100% ανανεώσιµες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας χαµηλών  εκποµπών άνθρακα  µέσω συνεχών βελτιώσεων και καινοτοµιών στην ενεργειακή απόδοση. Στην Ελλάδα ήδη,η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων της Coca-Cola Τρία Έψιλον προέρχεται από 100% ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενώ το 62,3% της συνολικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιµες και καθαρές πηγές ενέργειας.
  • Επιταχύνει την πορεία του προς µια κυκλική προσέγγιση συσκευασίας µε χαµηλότερες εκποµπές άνθρακα, αυξάνοντας τη χρήση rPET, υιοθετώντας  επιλογές χωρίς συσκευασία ή επαναγεµιζόµενων µπουκαλιών, καθώς και καταργώντας τα πλαστικά στη δευτερογενή συσκευασία. Στην Ελλάδα,ήδη από το 2018 η Coca-Cola Τρία Έψιλον διαθέτει στην αγορά αναψυκτικά µε 20% rPET.Με τη συνολική µείωση χρήσης υλικών συσκευασίας να είναι στρατηγικής σηµασίας για την Coca-Cola Τρία Έψιλον, η εταιρεία προχώρησε  το 2021 σε επένδυση ύψους €4 εκατ. για την κατάργηση της πλαστικής µεµβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουµινίου µέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™, µια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των µη αλκοολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη χώρα µας και ισοδυναµεί µε µείωση σχεδόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.
  • Παρέχει ενεργειακά αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον ψυγεία. Στην ελληνική αγορά ήδη το 45,7% των ψυγείων της είναι ενεργειακά αποδοτικά.
  • Μειώσει τις εκποµπές από συστατικά γεωργικής προέλευσης.
  • Εφαρµόσει το πρόγραµµα «Πράσινου Στόλου» για τη µετάβαση σε εναλλακτικές χαµηλών και µηδενικών εκποµπών άνθρακα, µια ενέργεια που ήδη υλοποιείται και στην Ελλάδα µε αντικατάσταση του στόλου των οχηµάτων µε οχήµατα χαµηλών εκποµπών CO2, όπως τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά.

Επιπλέον µε τα παραπάνω, ο Όµιλος Coca-Cola HBC έχει εισαγάγει  τη µείωση των εκποµπών  CO2, ως ένα από τα στοιχεία στο µακροπρόθεσµο πρόγραµµα παροχής κινήτρων των στελεχών.

*Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί στα περίπτερα.