Η πρώτη αντίδραση της Εύας Καϊλή μετά τη σύλληψη – Τι δήλωσε ο δικηγόρος της

Η πρώτη αντίδραση της Εύας Καϊλή μετά τη σύλληψη – Τι δήλωσε ο δικηγόρος της
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ç åõñïâïõëåõôÞò Åýá ÊáúëÞ ìéëÜåé óôï óõíÝäñéï ôçò Ïëõìðßáò, êáôÜ ôçí 1ç çìÝñá, óôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï, ÐÝìðôç 20 Ïêôùâñßïõ 2022. Ôï Olympia Forum III äéïñãáíþíåôáé áðü ôï Ïéêïíïìéêü Öüñïõì ôùí Äåëöþí êáé ôçí åöçìåñßäá ÐÁÔÑÉÓ êáé èá äéåîá÷èåß óôéò 20 Ïêôùâñßïõ 2022 óôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï óôçí ÁèÞíá êáé óôéò 21-22 Ïêôùâñßïõ 2022 óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò Äéåèíïýò ÏëõìðéáêÞò Áêáäçìßáò óôçí Áñ÷áßá Ïëõìðßá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÔÓÏÌÙÊÏÓ Á.Å/ÂÁÚÏÓ ×ÁÓÉÁËÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Εύα Καϊλή δηλώνει αθώα δηλώνει μέσω του δικηγόρου της για την εμπλοκή της στην υπόθεση Qatargate.

Αθώα δήλωσε μέσω του δικηγόρου της η Εύα Καϊλή, που κρατείται σε βελγική φυλακή μέχρι την ακρόασή της την Τετάρτη για την υπόθεση Qatargate.

Ένας από τους τρεις δικηγόρους της, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τόνισε πως η ευρωβουλευτής δηλώνει αθώα και δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες.

«Η θέση της είναι ότι είναι αθώα. Δεν έχει καμία σχέση με χρηματισμούς από το Κατάρ», σημείωσε χαρακτηριστικά στον τ/σ OPEN.

Ο ίδιος, πάντως, δηλώνει ότι δεν έχει εικόνα αν βρέθηκαν χρήματα ή πόσα βρέθηκαν. «Ούτε επιβεβαιώνω ούτε διαψεύδω, υπάρχει το απόρρητο. Δεν έχω εικόνα αν βρέθηκαν χρήματα ή πόσα βρέθηκαν».

«Το μόνο που μπορώ να σας πω, γιατί μίλησα με την αδελφή της είναι ότι δεν υπάρχει κάποια κούνια για το παιδάκι, όπου βρέθηκαν κρυμμένα τα χρήματα. Αυτό σας το διαψεύδω ρητά γιατί μου το είπε και η αδελφή της, η κ. Μαγδαλένα Καϊλή» πρόσθεσε ο κ. Δημητρακόπουλος

Όσον αφορά στον πατέρα της Εύα Καϊλή, Αλέξανδρο Καϊλή, ξεκαθάρισε ότι δεν του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι από τις βελγικές αρχές και ότι «είναι ελεύθερος, αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα».

Προσφυγή κατά της δέσμευσης των λογαριασμών

Επιπλέον, ο δικηγόρος υποστήριξε πως ούτε η ίδια η ευρωβουλευτής ούτε η αδερφή ή ο πατέρας της δεν είχαν κάποια επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα.

Για την εταιρεία real estate που δημιουργήθηκε από την κ. Καϊλή και τον σύντροφό της Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για μια ΙΚΕ που έχει συσταθεί εδώ και ένα μήνα με εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ και δεν έχει λειτουργήσει ακόμα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αύριο θα κατατεθεί προσφυγή κατά της δεσμεύσεως των λογαριασμών της Εύας Καϊλή και της οικογένειάς της από την Αρχή για το Ξέπλυμα. «Είναι λογαριασμοί που κατατίθενται μισθοί, δεν υπάρχει καμία εμπορική δραστηριότητα της οικογένειάς της», επανέλαβε.

Για τα ακίνητα στην κατοχή της Εύας και της Μαγδαλένας Καϊλή, σημείωσε ότι έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες και είναι απολύτως αιτιολογημένα.

Τέλος, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι δεν έχει κάποια ενημέρωση ότι η Εύα Καϊλή έχει αλλάξει φυλακές, καθώς υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι μεταφέρθηκε από τις φυλακές Σεν Ζιλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ