Υπουργείο Ανάπτυξης: Προδημοσίευση της δράσης «Στήριξη δομών μεταφοράς τεχνολογίας 2021-2027» – Σε ποιους αφορά

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προδημοσίευση της δράσης «Στήριξη δομών μεταφοράς τεχνολογίας 2021-2027» – Σε ποιους αφορά
Photo: AFP
Η δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Την προδημοσίευση της δράσης «Στήριξη δομών μεταφοράς τεχνολογίας 2021-2027» ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και σχεδιάστηκε σε συνέχεια της πρόσφατης υλοποίησης των δράσεων «Ωρίμανση του οικοσυστήματος μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα» και «Χρηματοδότηση λειτουργίας δομών και δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας» που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αντικείμενο της δράσης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους δημόσιους ερευνητικούς φορείς της χώρας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 25.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Για σχόλια και παρατηρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail προς: ttos2021-2027@gsrt.gr με θέμα: Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα – Σχόλια και Παρατηρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ