Ισχυρή η θέση των ελληνικών τραπεζών στην Αλβανία

Ισχυρή η θέση των ελληνικών τραπεζών στην Αλβανία

Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, το σύνολο των τραπεζών ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και Tirana Bank, του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς) κατείχαν το 2012 το 18% της αξίας του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της αλβανικής τραπεζικής αγοράς (1,57 εκ. € από σύνολο 8,71 εκ. €) και το 16,9% της συνολικής αξίας των καταθέσεων, ενώ το 22,5% των τραπεζικών καταστημάτων που λειτουργούν στη χώρα ανήκουν σε τράπεζες ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, η Ελλάδα παραμένει σταθερά ένας από τους σημαντικότερους ξένους επενδυτές στην Αλβανία. Μέχρι και το 2010, η Ελλάδα κατείχε την 1η θέση στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ/stock), ενώ το 2011, που είναι και το τελευταίο έτος για το οποίο έχουν ανακοινωθεί σχετικά στατιστικά στοιχεία, η Ελλάδα βρισκόταν στη δεύτερη θέση, μετά τον Καναδά.

Το μερίδιο των ελληνικών επενδύσεων στο σύνολο των ΑΞΕ στην Αλβανία, ανήλθε το 2011 σε 17,3%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), οι εταιρείες ξένων και μεικτών συμφερόντων ανέρχονταν σε 3.811, στο τέλος του 2012, εκ των οποίων οι 578 ήταν ελληνικών ή ελληνο-αλβανικών συμφερόντων.

Διαβάστε ακόμη: Απώλειες καταθέσεων 75,3 δισ. ευρώ από το 2008

«Πέρα από τις επιχειρήσεις ελληνικών και ομογενειακών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Αλβανία, ένας ακόμη σημαντικός αριθμός αλβανικών εταιρειών που λειτουργούν στη χώρα, διαθέτουν επικεφαλής και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη από την Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν ελληνικές εταιρείες, εισάγουν ελληνικά προϊόντα και γενικότερα διατηρούν συνεργασίες με τη χώρα μας» δήλωσε στο ΑΠΕ η προϊσταμένη του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα Παγώνα Λαρδά.

«Η χώρα μας διατήρησε και το τελευταίο έτος τη 2η θέση μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Αλβανίας, με τη συνολική αξία των διμερών ελληνο-αλβανικών εμπορικών συναλλαγών να μειώνεται όμως κατά 12,09%, έναντι του 2011, και να διαμορφώνεται στα 425,5 εκ. ευρώ το 2012, έναντι 484 εκ. ευρώ το 2011» αναφέρει η κ. Λαρδά.

Τη 2η θέση διατήρησε η Ελλάδα το 2012 και μεταξύ των κυριότερων προμηθευτών της αλβανικής αγοράς, αν και η αξία των εισαγωγών της Αλβανίας από την Ελλάδα ανήλθε το 2012 στα 360,54 εκ. ευρώ, από 416 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 13,29%.

Παράλληλα, μείωση κατέγραψε το 2012, κατά 1,14 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2011, το μερίδιο της χώρας μας στη συνολική αξία των αλβανικών εισαγωγών, το οποίο διαμορφώθηκε στο 9,48% έναντι 10,62% το 2011 και 13,12% το 2010.

«Οι αλβανικές εισαγωγές ελληνικών προϊόντων αποτελούνταν το 2012, μεταξύ άλλων, κατά 25% από κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα, 25% τρόφιμα-ποτά και καπνικά προϊόντα, 15,3% ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια και 13% χημικά και πλαστικά προϊόντα» αναφέρει η κ. Λαρδά.

Διαβάστε ακόμη: Με αυστηρά κριτήρια θα ελέγχουν τις ελληνικές τράπεζες 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της INSTAT η συνολική αξία των αλβανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα το 2012 διαμορφώθηκε στα 68,11 εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,18% έναντι του 2011 και κατατάσσοντας πλέον την Ελλάδα στην 5η θέση μεταξύ των κυριότερων πελατών της Αλβανίας (2011: 4η, 2010: 5η), μετά την Ιταλία, την Ισπανία, το Κόσοβο και την Τουρκία.

Το σύνολο της αξίας των αλβανικών προς την Ελλάδα εξαγωγών, ανήλθε το 2012 σε 66.38 εκ. ευρώ, καταγράφοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 6,71% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι αλβανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα αποτελούνταν το 2012, μεταξύ άλλων, κατά 36% από κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα, 24% είδη κλωστοϋφαντουργίας-υποδηματοποιίας, 20% τρόφιμα-ποτά και καπνικά προϊόντα, 10% προϊόντα ξύλου και είδη από χαρτί.

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013, οι αλβανικές εισαγωγές ελληνικών προϊόντων διαμορφώθηκαν στα 221 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του -9,87% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και αποτελούνταν, μεταξύ άλλων, από: 28% τρόφιμα-ποτά και καπνικά προϊόντα, 19,5% κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα, 17% ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, 15% χημικά και πλαστικά προϊόντα, 7% μηχανολογικό εξοπλισμό, 6% προϊόντα ξύλου και είδη από χαρτί, 5% είδη κλωστοϋφαντουργίας-υποδηματοποιίας.

Το ίδιο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013, οι αλβανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 35,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του -25,46%, και αποτελούνταν, μεταξύ άλλων, από: 34% είδη κλωστοϋφαντουργίας-υποδηματοποιίας, 19,5% κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα, 18% τρόφιμα-ποτά και καπνικά προϊόντα, 11% προϊόντα ξύλου και είδη από χαρτί, 5,5% μηχανολογικό εξοπλισμό, 5% ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, 4% χημικά και πλαστικά προϊόντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ