Jungheinrich: Η θωράκιση της διαφορετικότητας του ατόμου αποτελεί σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής συνέχειας

Jungheinrich: Η θωράκιση της διαφορετικότητας του ατόμου αποτελεί σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής συνέχειας
Η Jungheinrich επενδύει στο μέλλον, αναπτύσσοντας τους ανθρώπους της.

Από την Ναστάζια Ντούλου, Marketing Manager της Jungheinrich Hellas

Τα τελευταία χρόνια, τόσο οι κοινωνίες όσο και οι επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις που διαταράσσουν τις ισορροπίες, κλονίζουν τις υπάρχουσες αξιακές δομές, αυξάνουν τους κινδύνους της επιχειρηματικής συνέχειας και επιτάσσουν την εφαρμογή διαφορετικών πρακτικών, που έχουν ως κύριο και βασικό τους στόχο την προστασία του ατόμου.

Περισσότερο από κάθε άλλη χρονική συγκυρία, οι οργανισμοί οφείλουν να θωρακίσουν και να ενισχύσουν τη διαφορετικότητα του πιο σημαντικού στοιχείου του ενεργητικού τους, του ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, η πορεία προς τη διαφύλαξη της ατομικότητας, με πρακτικές που στηρίζονται στην ενσυναίσθηση, και η προσαρμογή σε μια διαφορετική πραγματικότητα, δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Αρχικά, η δυσκολία της μετάβασης έγκειται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Ο άνθρωπος τείνει να γίνεται μέλος σε κοινωνικές ομάδες με «όμοια» χαρακτηριστικά με τα δικά του, γιατί με αυτόν τον τρόπο νιώθει πιο άνετα και οικεία. Καθετί «διαφορετικό» -στην αρχή τουλάχιστον- προκαλεί αντίδραση.

Οι προκλήσεις που έχουν οι οργανισμοί να αντιμετωπίσουν λοιπόν είναι ευρύτερες, ξεκινώντας από εδραιωμένες πεποιθήσεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις του κοινωνικού μας οικοσυστήματος, οι οποίες φυσικά αντικατοπτρίζονται σε μεγάλο βαθμό και στο εργασιακό περιβάλλον. Η θωράκιση όμως της διαφορετικότητας σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που βιώνουν οι επιχειρήσεις σήμερα.

Περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς προάγουν καινοτόμες ιδέες

Το σημείο κλειδί το οποίο μπορεί ολιστικά να συνδράμει στην ουσιαστική αλλαγή του τρόπου σκέψης των εργαζομένων, από το συνηθισμένο και τετριμμένο στο συμπεριληπτικό, είναι η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας.

Η αλλαγή κουλτούρας είναι κάτι που αρχικά ξεκινά από το εσωτερικό του κάθε οργανισμού και στη συνέχεια επεκτείνεται σε δράσεις και ενέργειες εξωτερικές, όπως παραδείγματος χάριν η πρόσληψη ταλέντων από μειονοτικές ομάδες. Η δημιουργία συγκεκριμένης στρατηγικής η οποία στη συνέχεια μετουσιώνεται σε κουλτούρα DEIB (Διαφορετικότητα, Ισότητα, Συμπερίληψη, Ανήκειν), περνάει από πολλά και διαφορετικά στάδια εξέλιξης. Αρχικά χρειάζεται ουσιαστική ενσυναίσθηση από την ομάδα της διοίκησης και ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλοι κρινόμαστε για το έργο που παράγουμε και τη γενικότερη συμβολή και στάση μας και όχι από χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία, η θρησκεία ή η σεξουαλική μας ταυτότητα.  Αρκετά σημαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης η ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, όπως και η δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλειας, το οποίο θα έχει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που αποκλίνουν από την αξιακή βάση της εταιρείας.

Παρότι η στρατηγική ουσιαστικής συμπερίληψης και διασφάλισης της διαφορετικότητας αποδεικνύεται μια όχι και τόσο εύκολη διαδικασία, αποτελεί ουσιαστικά μία από τις απαντήσεις της περίπλοκης εξίσωσης της επιχειρηματικής συνέχειας. Τα πολλαπλά οφέλη της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης μπορούν να συνοψιστούν σε ένα βασικό: Ενίσχυση της εταιρικής φήμης. Τα τελευταία χρόνια τα Brands αποκτούν «ψυχή», μετατρέπονται σε role models και αφηγούνται τη δική τους ιστορία, η οποία είναι ικανή να επηρεάσει, πέρα από τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και ψηφιοποιημένο περιβάλλον, η πληροφορία διαδίδεται πολύ άμεσα και διαπιστώνεται έντονα ότι ο δείκτης ενσυναίσθησης του brand αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής του ιδανικού εργοδότη και προσελκύει νέα ταλέντα. Τα λάθη σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, δεν συγχωρούνται. Διαπιστώνεται ότι ο κόσμος ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο με το κομμάτι της διαφορετικότητας, και η δέσμευση με το Brand, των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον ποικιλομορφίας, είναι μεγάλη.

Η διαφορετικότητα στη Jungheinrich είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη

Στη Jungheinrichκύριος στόχος μας είναι η προσπάθεια δημιουργίας ενός περιβάλλοντος όπου τα άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο θα αισθάνονται ασφάλεια και θα μπορούν να εκφράζονται και να δημιουργούν ελεύθερα. Γνωρίζουμε καλά ότι ο πλουραλισμός απόψεων και η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που ενισχύει την καινοτομία. Είμαστε πλέον σε μια λογική ανακάλυψης και ενδυνάμωσης των ιδιαίτερων δυνατοτήτων του κάθε ατόμου.

Αναζητούμε προσωπικότητες και όχι επαγγελματικούς ρόλους. Θέλουμε οι άνθρωποί μας να είναι η εταιρική μας ταυτότητα, να νιώθουν ουσιαστικά μέλη της ομάδας και να συμπορεύονται με τις αξίες της εταιρείας, εκπροσωπώντας τις διαφορετικές εμπειρίες τους και διατηρώντας παράλληλα την ατομικότητά τους.

Αυτό το επιτυγχάνουμε καλλιεργώντας και ενισχύοντας την κουλτούρα της ανοιχτής συζήτησης και της παραγωγικής ανατροφοδότησης σε όλες τις βαθμίδες, διασφαλίζοντας ισότιμες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη, ανανεώνοντας και τηρώντας απαρέγκλιτα τον εταιρικό μας Κώδικα Δεοντολογίας, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, αξιολογώντας την προσπάθειά μας ετησίως με τη βοήθεια εσωτερικών ερευνών, προσπαθώντας να αυξήσουμε το ποσοστό στελέχωσης θέσεων από γυναίκες σε ένα στερεοτυπικά ανδροκρατούμενο κλάδο και τέλος δίνοντας μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων δεξιοτήτων των ανθρώπων όλων των επίπεδων. Εξαλείφοντας το φόβο του αποκλεισμού, συνδέουμε την επιτυχία του brand με την προσωπική ανάπτυξη και την επιτυχία του καθενός ξεχωριστά.

*Φωτογραφία: Nίκος Μαλιάκος

**Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα