Με ποιες αλλαγές πάει… Βρυξέλλες ο «Ηρακλής»

Ελαφρά αυξημένο το ποσό των εγγυήσεων που θα δώσει το δημόσιο για να προχωρήσει το σχέδιο τιτλοποίησης. Πώς αλλάζει το μείγμα για να εξασφαλιστεί υψηλή διαβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης.

Στις Βρυξέλλες οδεύει το νομοσχέδιο για τον «Ηρακλή» που έχει στόχο τη μείωση των κόκκινων δανείων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι ελληνικές τράπεζες.

Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του αρμόδιου υφυπουργού Γ. Ζαββού και των τραπεζιτών για το θέμα και πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε συμφωνία επί των επιμέρους θεμάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στη σύσκεψη «κλείδωσε» το ότι στον Ηρακλή το Δημόσιο δεν θα εγγυηθεί καταγγελμένα δάνεια και έτσι το μείγμα των τιτλοποιήσεων αλλάζει και όπου υπήρχαν τέτοιου είδους χορηγήσεις θα αντικατασταθούν από «αβέβαιης είσπραξης» ή και ενήμερα προκειμένου να μπορούν να λάβουν πιστοληπτική διαβάθμιση τουλάχιστον BB- και να ενταχθούν έτσι στο σχήμα.

Συμφωνήθηκε παράλληλα ότι δεν θα διατεθεί ισόποση εγγύηση για κάθε τράπεζα αλλά θα τηρηθεί «σειρά προτεραιότητας», δηλαδή το πιστωτικό ίδρυμα που θα κάνει πρώτο την αίτηση θα λάβει τις εγγυήσεις που θα ζητήσει, πάντα με ανώτατο όριο που πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κινηθεί ελαφρά πάνω από τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κρατική εγγύηση θα δίνεται στο senior κομμάτι το οποίο θα αποτελείται από πιο εξασφαλισμένα δάνεια, όπως προαναφέρθηκε, και σύμφωνα με το σχέδιο που προωθείται το δημόσιο θα εγγυάται εφόσον το 50+1 πωληθεί σε ιδιώτες επενδυτές.

Σχετικά άρθρα