Μεγαλώνει η «πίτα» των ηλεκτρονικών δημοπρασιών φυσικού αερίου

Το «Πράσινο φως» έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Μεγαλώνει η «πίτα» των ηλεκτρονικών δημοπρασιών φυσικού αερίου, έπειτα από την ομόφωνη αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία (ΔΕΠΑ) για τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερη απόφαση της Επιτροπής (υπ’ αριθμ. 551/VII/2012) σχετικά με τις παραμέτρους και τους τρόπους λειτουργίας του προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Σκοπός της ρύθμισης, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών, η διεύρυνση της συμμετοχής επιχειρήσεων σε αυτές, η βελτιστοποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου των πελατών και η ανάπτυξη ανταγωνιστών στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου μέσω της πρόσβασής τους σε ένα ευέλικτο συνολικό χαρτοφυλάκιο προμήθειας φυσικού αερίου.
Η απόφαση λήφθηκε σε συνέχεια σχετικής διαβούλευσης με τους πελάτες της ΔΕΠΑ και σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Σημειώνεται, ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 551/VII/2012 απόφασής της, παρακολουθεί αδιαλείπτως και ενημερώνεται συνεχώς, τόσο από τη ΔΕΠΑ, όσο και από τους πελάτες της, αναφορικά με τις παραμέτρους, τον τρόπο λειτουργίας και την εξέλιξη της συμμετοχής και ανταπόκρισης των προμηθευτών και πελατών της ΔΕΠΑ στις τριμηνιαίες δημοπρασίες που διενεργούνται από τον Δεκέμβριο του 2012.

Στο πλαίσιο αυτό, είχε ήδη προβεί από τον Δεκέμβριο του 2013 σε σειρά διορθώσεων και τροποποιήσεων των διαπιστούμενων ατελειών των όρων των τριμηνιαίων δημοπρασιών, ιδίως αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, την αύξηση των προς διάθεση μεριδίων σε 10.000, τον προϋπολογιστικό συνυπολογισμό των αιτημάτων της ΔΕΠΑ προς τους προμηθευτές της για μείωση των τιμών προμήθειας φυσικού αερίου κατά τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης και τη μη συμπερίληψη στο διαχειριστικό κόστος των δημοπρασιών οποιουδήποτε κόστους σχετικού με τη λειτουργία μόνιμων δομών της ΔΕΠΑ, με αντικείμενο εργασιών την προμήθεια και/ ή διαχείριση των μακροχρόνιων συμβάσεων φυσικού αερίου.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά το θέμα της λειτουργίας του κλάδου της ενέργειας, σε συνεργασία και με τη ΡΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμα:

Ενδιαφέρον για σταθμό φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ

Υπεγράφη η συμφωνία Gazprom – ΔΕΠΑ