Μέχρι τέλος Αυγούστου οι αιτήσεις ΜμΕ για τα βραβεία «Βιώσιμης – Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» του ΕΕΑ

Μέχρι τέλος Αυγούστου οι αιτήσεις ΜμΕ για τα βραβεία «Βιώσιμης – Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» του ΕΕΑ
Photo: pixabay.com
Τα 8 κριτήρια αξιολόγησης.

Μέχρι τις 30 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τα βραβεία «Βιώσιμης – Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» που απονέμονται κάθε χρόνο από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Όπως αναφέρει το επιμελητήριο σε ανακοίνωσή του, «παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και με πρόθεση προσφοράς προς την κοινωνία, το ΕΕΑ προχωρά, για 8η χρονιά, στη βράβευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διακρίθηκαν στον επιχειρηματικό στίβο, αλλά και άφησαν έντονο το κοινωνικό τους αποτύπωμα. Παράλληλα, συνεχίζουμε και φέτος τις Ειδικές Βραβεύσεις με επίκεντρο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα ελάχιστα κριτήρια για την επιλογή των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών είναι τα εξής:

1. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

2. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, από υλοποίηση εθνικού ή κοινοτικού προγράμματος.

3. Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας.

4. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2.1, σημεία 9, 10, 11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02).

5. Να έχουν τις δυο τελευταίες χρήσεις (προ αποσβέσεων & φόρων) κερδοφόρες.

6. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δημόσιο, Τράπεζες, ΕΦΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.

7. Να έχουν διατηρήσει ή/και να έχουν αυξήσει την απασχόληση το 2022 σε σχέση με το 2021 και να συνεχίζουν και το 2023 την ίδια πρακτική.

8. Να μην δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία για όσες χρήσεις έχουν ήδη κλεισμένες, ενώ αν έχουν πάνω από ένα έτος λειτουργίας πρέπει να διατηρούν ή/και να έχουν αυξήσει την απασχόληση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: