Μειωμένες πωλήσεις και ζημίες για τη Frigoglass το 2014

Η εταιρεία το 2014 παρουσίασε καθαρές ζημίες ύψους 56,502 εκατ. ευρώ από καθαρές ζημίες 30,766 εκατ. ευρώ το 2013.

Στο ποσό των 487,046 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Frigoglass το 2014 από 522,508 εκατ. ευρώ το 2013 μειωμένες κατά 6,8%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2014 οι πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό των 127,516 εκατ. ευρώ από 126,837 στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 αυξημένες κατά 0,5%.

Η εταιρεία το 2014 παρουσίασε καθαρές ζημίες ύψους 56,502 εκατ. ευρώ από καθαρές ζημίες 30,766 εκατ. ευρώ το 2013. Ωστόσο στο τέταρτο τρίμηνο του 2014 η εταιρεία παρουσίασε καθαρές ζημίες ύψους 6,213 εκατ. ευρώ από 32,417 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2014 ανήλθαν στα 62,965 εκατ. ευρώ από 63,901 το 2013 μειωμένα κατά 1,5%. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν στα 20,494 εκατ. ευρώ από 11,082 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 84,9%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) το 2014 ανήλθαν στα 29,595 εκατ. ευρώ από 29,952 εκατ. ευρώ το 2013 μειωμένα κατά 1,2%. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν στα 11,880 εκατ. ευρώ από 2,728 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2013.

Στα κυριότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου 2014, σύμφωνα με την εταιρεία, περιλαμβάνονται:

– Ισχυρή βελτίωση του περιθωρίου EBITDA που οφείλεται στις επιδόσεις που καταγράφηκαν στον κλάδο υαλουργίας και στα οφέλη του προγράμματος εξορθολογισμού της παραγωγικής βάσης του κλάδου επαγγελματικής ψύξης.

– Σημαντικές προωθητικές δράσεις των πελατών αύξησαν κατά 34% τις πωλήσεις του κλάδου υαλουργίας.
– Πτώση των πωλήσεων στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης κατά 10% λόγω των δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων στη Ρωσία.
– Ένατο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης των αποθεμάτων (-17% από έτος σε έτος).
– Βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών λόγω της συνέχισης της επιτυχημένης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Ο Torsten Tuerling, διευθύνων σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε σχετικά: «Ολοκληρώσαμε μια δύσκολη χρονιά, που σφραγίστηκε ωστόσο από σημαντικές επιτυχίες» και συνέχισε: «για το σύνολο του έτους, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 70 μονάδες βάσης παρά την πτώση των πωλήσεων κατά 7%. Όπως και τα προηγούμενα οκτώ τρίμηνα, συνεχίσαμε να μειώνουμε τα αποθέματα και βελτιώσαμε αντίστοιχα το κεφάλαιο κίνησης. Για το 2015, αναμένουμε την αύξηση του μεριδίου αγοράς στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης μετά την επιτυχημένη παρουσίαση της νέας, άκρως πρωτοποριακής, γενιάς επαγγελματικών ψυγείων ICOOL. Επίσης, αναμένουμε ότι τα οφέλη του εξορθολογισμού της παραγωγικής μας βάσης, στη διάρκεια του έτους, θα συμβάλλουν στην ανάκτηση του περιθωρίου κέρδους. Αναμένουμε συνέχιση της μεταβλητότητας των αγορών το 2015 και θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και των ταμειακών ροών».