Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ΑΑΔΕ: Εύκολη και γρήγορη διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ΑΑΔΕ: Εύκολη και γρήγορη διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Photo: pixabay.com
Η ΑΑΔΕ εισάγει μια καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα για τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τις διαδικασίες.

Εντός των επόμενων ημερών θα ενεργοποιηθεί μια νέα πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που θα αφορά στις διαδικασίες διακοπής εργασιών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Στόχος της πλατφόρμας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η αποδέσμευση των ελεγκτών από διαδικασίες που απαιτούν πολύ χρόνο. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα επιτρέπει την παύση εργασιών με λιγότερα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μέσω αυτού του αυτοματοποιημένου συστήματος, θα ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και αν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο αριθμός των οποίων έχει μειωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο:

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να κλείσουν ή να σταματήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα θα υποβάλλουν τη δήλωσή τους στην νέα πλατφόρμα. Αυτόματα το σύστημα θα ελέγχει αν ο επιχειρηματίας ή ο επαγγελματίας μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή εργασιών.

Οι δηλώσεις που υποβάλλονται εντός 30 ημερών από την πραγματική ημερομηνία παύσης εργασιών θα ελέγχονται άμεσα χωρίς ταλαιπωρία για τον επιχειρηματία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικός έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων για να διαπιστωθεί αν η δηλωμένη ημερομηνία διακοπής εργασιών είναι η πραγματική. Το σύστημα θα πραγματοποιεί αυτόματους ελέγχους για να εντοπίσει:

– Συναλλαγές που έγιναν μετά την δηλωμένη ημερομηνία διακοπής εργασιών.
– Νέες φορολογικές υποχρεώσεις.
– Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.
– Κλείσιμο της ταμειακής μηχανής (αν υπάρχει).

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, το σύστημα θα ολοκληρώνει τη διαδικασία και θα αποστέλλει μήνυμα για την οριστική παύση εργασιών.

Σήμερα η διαδικασία ξεκινά ηλεκτρονικά με την υποβολή της αίτησης στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, αλλά στη συνέχεια αναλαμβάνει ελεγκτής για να διαπιστώσει αν πληρούνται οι όροι. Με το νέο σύστημα, ο έλεγχος των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την εφορία. Βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου θα επιλέγεται ένα δείγμα υποθέσεων που θα ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν η διαδικασία και τα δηλωθέντα στοιχεία ήταν σωστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: