Νέες προοπτικές για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη συμπράττει με την Ελλάδα.

Αύξηση της δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό με τη συμβολή και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη αναμένει το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και αναπληρωτής διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) Νότης Μηταράκης στην Ετήσια Συνάντηση της Τράπεζας.

Στη δήλωσή του υπογράμμισε την ικανοποίησή του διότι «η ισχυρή υποκείμενη αποδοτικότητα της Τράπεζας έχει επιτρέψει στον δείκτη Core-Tier 1 να αυξηθεί από το 17,9% το 2011, στο 20,0% το 2013». Ακόμη, σημείωσε ότι η ΕΤΑΑ έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να προωθήσει διασυνοριακή πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου και η ανάπτυξη σε βάθος των αγορών ομολόγων θα ενισχύσει την οικονομική διαμεσολάβηση. «Η αποτελεσματική κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων θα μειώσει το κόστος κεφαλαίου στον πραγματικό τομέα, που θα επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο. Οι διασυνοριακές επενδύσεις επίσης θα ωφεληθούν» είπε ο κ. Μηταράκης.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η ελληνική οικονομία είναι σε στενή γεωγραφική εγγύτητα με τις χώρες όπου λειτουργεί η ΕΤΑΑ, και έχει σημαντικές οικονομικές διασυνδέσεις με κάποιες από αυτές. «Με την ολοκλήρωση της μακροοικονομικής προσαρμογής και την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών μητρικών τραπεζών, αναμένονται περαιτέρω δραστηριότητες ανάπτυξης επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες, και υπάρχει μια σαφής ανάγκη για μια πιο δραστήρια εμπλοκή στην ΕΤΑΑ, κάτι που αποδείχθηκε ξεκάθαρα από εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Sir Suma Chakrabarti στην Αθήνα» όπως σχολίασε ο υφυπουργός.

Ακόμη, ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να βελτιωθεί η αντιπροσώπευση της τράπεζας σε ό,τι αφορά την πολιτική διαδικασία, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μικρότερων χωρών ληπτριών. Κάποιες από αυτές τις επιλογές έχουν ήδη προσδιοριστεί «και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε περαιτέρω στο θέμα αυτό» είπε ο ίδιος και ανέφερε ότι «ετούτοις, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για εμάς ένα σημαντικό διοικητικό θέμα. Η τρέχουσα διοίκηση της ΕΤΑΑ αντανακλά τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα και έχει επιδείξει εξαιρετική χρηματοπιστωτική απόδοση για τους μετόχους της και για τον φορολογούμενο. Τον Οκτώβριο του 2012, κατά τη διάρκεια σοβαρών οικονομικών δυσκολιών για την Ελλάδα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την επικύρωση της επέκτασης της ΕΤΑΑ στην Νότια και Ανατολική Μεσόγειο (SEMED). Σε εκείνο το σημείο, καθώς και σε άλλες προηγούμενες αποφάσεις για επέκταση, κανένας δεν έθεσε το θέμα των δικαιωμάτων των μετόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, εγκρίνουμε το γεγονός ότι η επικύρωση αποδεικτικών εγγράφων από την διαχείριση της ΕΤΑΑ επιβεβαιώνει ότι τα δικαιώματα των μετόχων έχουν τηρηθεί σε πρόσφατες αλλαγές σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου στην Παγκόσμια Τράπεζα και Αναπτυξιακή Τράπεζα της Αφρικής. Έχουμε την πεποίθηση ότι τα υπάρχοντα δικαιώματα των μετόχων θα πρέπει να διατηρηθούν στη συνεχιζόμενη επανεξέταση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΑ».

«Όσον αφορά τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας, λόγω πρόσφατων εξελίξεων, έχουν εισαχθεί πρόσθετες παράμετροι γεωπολιτικού ρίσκου, αβεβαιότητας και αποτροπής κινδύνων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην περιοχή. Προς απάντηση σε αυτές τις τάσεις», συνέχισε ο κ. Μηταράκης, «πιστεύουμε ότι οι στρατηγικές μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων για την νέα περίοδο προγραμματισμού, παρέχουν στην ΕΤΑΑ ένα περιεκτικό πλαίσιο για λειτουργικές προτεραιότητες και έγκαιρη προσαρμογή, μπρος σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Περαιτέρω, η αυξανόμενη έμφαση στην χρηματοδότηση των ΜΜΕ, η έρευνα για νέες αγορές και άλλες στοχευμένες πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό την κάλυψη των υφιστάμενων κενών χρηματοδότησης και των αναδυόμενων επενδυτικών ευκαιριών, είναι βήματα ευπρόσδεκτα στο λειτουργικό επίπεδο. Ελπίζω η τραπεζική δραστηριότητα της ΕΤΑΑ και ο νέος της υποδιευθυντής θα επιδιώξουν ενεργά την περαιτέρω αναζωογόνηση του επιχειρησιακού μοντέλου της ΕΤΑΑ μέσα στο 2014» είπε ο υφυπουργός και σχολίασε ότι είναι ικανοποιημένος από την ατζέντα εκσυγχρονισμού που έχει προχωρήσει ικανοποιητικά και ότι η ΕΤΑΑ δρομολογεί μια εξορθολογισμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ένα μεσοπρόθεσμο πλαίσιο προγραμματισμού και μια εξελιγμένη προσέγγιση παρακολούθησης κινδύνων.

Διαβάστε ακόμη:

Η παγκόσμια δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων

Ποιοι είναι οι «Survivors» και οι «Winners» της οικονοµικής κρίσης;

Το σούπερ deal της Πειραιώς