Νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις των αερομεταφορών

REUTERS

Ανανεώνονται οι κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην υιοθέτηση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίζουν αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια τηρώντας τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, στόχος αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών είναι η διασφάλιση της διασύνδεσης μεταξύ περιφερειών και της κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών με την παράλληλη μείωση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική της Κομισιόν για εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων.

Διαβάστε ακόμη: Οι καλύτερες αεροπορικές economy class

Με τις γενικές αυτές κατευθύνσεις η Επιτροπή επιδιώκει τον εξορθολογισμό στη χρήση δημοσίων πόρων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη περιορίζοντας τις υποδομές αεροδρομίων αλλά και την αύξηση αεροδρομίων που δεν είναι κερδοφόρα.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για επενδύσεις σε υποδομές αεροδρομίων θα εγκρίνονται αν υπάρχει πραγματική ανάγκη σε ζητήματα μεταφορών και αν η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης είναι απαραίτητη για τη διασφάλισης της προσβασιμότητας μιας περιοχής. Καθορίζονται ακόμη ανώτατα όρια σε κρατικές ενισχύσεις ανάλογα με το μέγεθος του αεροδρομίου ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα για μεγαλύτερη ενίσχυση σε μικρά και περιφερειακά αεροδρόμια.

Διαβάστε ακόμη: Οι ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι ενισχύσεις για τη λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων (με επιβατική κίνηση που δεν ξεπερνά τα τρία εκατ.) θα εγκρίνονται, υπό προϋποθέσεις, για μια μεταβατική περίοδο δέκα ετών ώστε να υπάρχει κατάλληλη προσαρμογή στις νέες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς. Η κατάσταση θα επανεξετάζεται μετά από 5ετή περίοδο για αυτή την ειδική κατηγορία αεροδρομίων.

Επίσης, η Κομισιόν προβλέπει ότι οι βοήθειες προς αεροπορικές εταιρείες που ανοίγουν νέες διαδρομές μπορούν να εγκριθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι χρονικά περιορισμένες ενώ οι σχετικές διαδικασίες από την πλευρά της Επιτροπής θα απλουστευθούν σημαντικά, υποστηρίζει το εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ