Νέο σχέδιο βιομηχανικών αδειοδοτήσεων παρουσίασε το ΥΠΕΚΑ

Νέο σχέδιο βιομηχανικών αδειοδοτήσεων παρουσίασε το ΥΠΕΚΑ

«Ζήτημα εθνικής προτεραιότητας η επιτάχυνση των διαδικασιών και η μείωση του κόστους για τις βιομηχανίες», σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Ζήτημα εθνικής προτεραιότητας χαρακτήρισε το το σχέδιο μεταρρύθμισης για τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους των βιομηχανιών ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε για την παρουσίαση του σχεδίου.

Το σχέδιο αφορά σε κάθε τύπο άδειας (εγκατάστασης, λειτουργίας, ίδρυση επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές άδειες, ειδικές άδειες κ.α.) και αναφέρεται σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων όπως βιομηχανικές και εξορυκτικές δραστηριότητες, λιμενικά έργα, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, επιχειρηματικά πάρκα και υδατοκαλλιέργειες.

Σύμφωνα με το σχέδιο του ΥΠΕΚΑ, εισάγονται τέσσερις νέες τομές:

– Σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης» (αυτοσυμμόρφωση).
– Όχι έλεγχοι εκ των προτέρων αλλά έλεγχοι κατά τη λειτουργία (σε δειγματοληπτική βάση σε λειτουργούσες εγκαταστάσεις).
– Έλεγχος των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς (η κεντρική διοίκηση αντί να ελέγχει κάθε μια επιχείρηση θα ελέγχει τους ελεγκτές των επιχειρήσεων).
– Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης είτε για την εύρεση πληροφορίας είτε για να διεκπεραιώσουν μέρη της αδειοδοτικής διαδικασίας ενώ στόχος είναι με το νέο σύστημα η αδειοδότηση σε πολλές δραστηριότητες να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά αυθημερόν.

Σε ό,τι αφορά στη συμμόρφωση μιας επιχείρησης με τις γενικές προδιαγραφές που θέτει ο νόμος θα χρησιμοποιηθούν τρία εργαλεία:

– Η αυτοσυμμόρφωση με ευθύνη της επιχείρησης με υπεύθυνη δήλωση.
– Η πιστοποίηση τρίτου όπως γίνεται πχ στην έκδοση πολεοδομικών αδειών από μηχανικούς.
– Αξιοποίηση των εργαλείων της αγοράς. Δηλαδή αν μια εταιρεία παρουσιάσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα συνάγεται πως οι εταιρείες που ασφάλισαν την επιχείρηση έχουν πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο.

Για όλες τις ρυθμίσεις του νέου νόμου αναμένεται να προηγηθεί διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Διαβάστε ακόμη: Στο τραπέζι οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης

«Για την αδειοδότηση της διαδικασίας έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 60 διαφορετικά προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κλπ., αλλά παρά την απλούστευση από πλευράς τεχνικής πολυπλοκότητας είναι το δυσκολότερο που έχει να αντιμετωπίσει το υπουργείο, διότι η δημόσια διοίκηση έχει αυτοπαγιδευτεί. Είναι σαν να λέει στους επενδυτές, δεν σας θέλουμε», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο υπουργός ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα εδώ και μερικούς μήνες γίνεται προεργασία και με πόρους από το ΕΣΠΑ χρηματοδοτήθηκε μελέτη 780 σελίδων για την ανάλυση του προβλήματος, ενώ ακόμη μια μελέτη της BCG δείχνει επίσης τα προβλήματα που εντοπίζονται στα εξής:

– Η γραφειοκρατία ο κυριότερος λόγος μη επενδύσεων πέρα από τη χρηματοδότηση.
– Η πολύπλοκη νομοθεσία με 47 σχετικούς νομούς 19 υπουργικές αποφάσεις, 11 προεδρικά διατάγματα, 14 βασιλικά, υγειονομικά και πολεοδομικά διατάγματα και 115 ρυθμίσεις γενικού ενδιαφέροντος.
– Διαφθορά.
– Περιορισμένη χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
– Αποσπασματικά μεταβαλλόμενο πλαίσιο αδειοδότησης.

Η Παγκόσμια Τράπεζα θα παρουσιάσει ειδική έκθεση με τις διαδικασίες αδειοδότησης που πρόκειται να συγχωνευθούν ή να καταργηθούν, με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, μέσα στον Οκτώβριο.

«Στόχος μας δεν είναι να πάμε από τη γραφειοκρατία στη διάλυση αλλά στην απλοποίηση, γι’ αυτό θέλουμε να παρουσιάσουμε έναν νομό για το γενικό πλαίσιο στο τέλος του χρόνου και θα ακολουθήσουν πιο ειδικές νομοθετικές παρεμβάσεις στη συνέχεια χωρίς όμως την πλειάδα των νόμων που ισχύει σήμερα», είπε ο υπουργός αναφέροντας ότι το σύστημα θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει στο τέλος του 2014.

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ακόμη πως θα επιβληθεί ισχυρό σύστημα ελέγχου και σαφείς αυστηρές ποινές για τους παραβάτες:  «Ξέρουμε πως πολλοί, οπαδοί του κρατισμού και της στασιμότητας, θα αντιδράσουν γιατί ενδυναμώνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και σε θέσεις εργασίας. Αυτό που δε θέλουμε είναι τους γραφειοκρατικούς ζουρλομανδύες που δε μας επιτρέπουν να επιτύχουμε τους στόχους μας για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα».

Τέλος, κατά τη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τα πάρκα εξυγίανσης και πάρκα βαριάς δόμησης.

Διαβάστε ακόμη: Για «σαθρό ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης» μίλησε ο Κωνσταντίνος Μίχαλος

Ικανοποίηση από τον ΣΕΒ
Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δημόσιες εξαγγελίες του υπουργού Ανάπτυξης, καθώς εκτιμά ότι υπάρχει κυβερνητική πρόθεση να προχωρήσει η δραστική μεταρρύθμιση των αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Ο ΣΕΒ σημειώνει ότι μέσα από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, που έχει σε βάθος αναλύσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους στηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια, προσδοκώντας στην ολοκλήρωσή της και στην άρση ενός σημαντικού εμποδίου για νέες επενδύσεις και ενός μεγάλου βάρους για τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις.

«Τα προβλήματα των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες απώθησης των επενδύσεων. Πολλές μελέτες στο παρελθόν είχαν αναδείξει τις αρνητικές επιπτώσεις για τους επενδυτές, λόγω της αβεβαιότητας ως προς το αποτέλεσμα, εξαιτίας των καθυστερήσεων, του κόστους, αλλά και των ευκαιριών διαφθοράς που προκαλούνται», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.