Όλες οι αλλαγές στο φόρο ακινήτων

Όλες οι αλλαγές στο φόρο ακινήτων

Υπολογίστε τι θα πληρώσετε το 2014 – Τι ισχύει για οικόπεδα, κτίσματα, αγροτεμάχια και ποιοι δικαιούνται απαλλαγή. 

Βασικό φόρο από 2 έως 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για σπίτια, από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα για τα οικόπεδα και 1 ευρώ το στρέμμα για τα αγροτεμάχια προβλέπει το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Ο νέος φόρος μαζί με τον συμπληρωματικό φόρο για τους φορολογούμενους με ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 300.000 ευρώ θα ισχύσει από την 1.1.2014 και θα αντικαταστήσει το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων και τον ΦΑΠ που επιβάλλονται σήμερα. Ο νέος φόρος ακινήτων είναι χαμηλότερος από το ειδικό τέλος ακινήτων και το ΦΑΠ για τους περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων όπως προκύπτει και από τα παραδείγματα υπολογισμού του φόρου που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο.

Για παράδειγμα οικία 90 τ.μ. 17 ετών 2ου ορόφου στην Αγία Βαρβάρα Αττικής με το ειδικό τέλος ακινήτων επιβαρύνεται φέτος με 252 ευρώ ενώ ο νέος φόρος θα είναι 200 ευρώ ( 52 ευρώ ή 20,8% λιγότερο). Στο Περιστέρι οικία 110 τμ 15 ετών 3ου ορόφου επιβαρύνεται φέτος με φόρο 514 ευρώ ενώ το 2014 ο φόρος μειώνεται στα 452 ευρώ (62 ευρώ ή 12,1% χαμηλότερα).

Σε ότι αφορά ακριβότερες περιοχές προκύπτει ότι οικία 180 τμ 16 ετών και μονοκατοικία στο Καβούρι και οικόπεδο οικίας ( μη δομημένο) 500 τμ ο ιδιοκτήτης της πληρώνει φέτος 24.363 ενώ φέτος θα πληρώσει 25.508 ευρώ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα παραδείγματα του ΥΠΟΙΚ

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει τη μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3% από 1/1/2014 από 10% που είναι σήμερα. Η διάταξη αυτή δεν αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων που γίνονται από χαριστική αιτία (γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά).

Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

Για τα Κτίσματα
Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος. Η κλίμακα για τον υπολογισμό του κύριου φόρου του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων είναι η ακόλουθη:

Τιμή Ζώνης Φ. ( ευρώ/μ2)Βασικός Φόρος (Φ.) ( ευρώ/μ2)
0 – 500 2,00

501 – 750  2,80

751 – 1.000  2,90

1.001 – 1.500  3,70

1.501 – 2.000  4,50

2.001 – 2.500  6,00

2.501 – 3.000  7,60

3.001 – 3.500  9,20

3.501 – 4.000  9,50

4.001 – 4.500  11,10

4.501 – 5.000  11,30

5.001 +              13,00

Για να υπολογισθεί ο συντελεστής παλαιότητας κτίσματος η κλίμακα είναι η εξής:

Παλαιότητα Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (Α.Π.)
26 έτη και άνω 1,00

20 έως 25 έτη 1,05

15 έως και 19 έτη 1,10

10 έως και 14 έτη 1,15

5 έως και 9 έτη 1,20

Μέχρι και 4 έτη 1,25

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των εκατό ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60. Ο Συντελεστής Ορόφου (Σ.), ο οποίος εφαρμόζεται για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα θα υπολογίζεται ως εξής:

Όροφος Συντελεστής Ορόφου (Σ.)
Υπόγειο 0,98
Ισόγειο και 1ος 1,00
2ος και 3ος 1,01
4ος και 5ος 1,02
6ος και άνω 1,03

Στην περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους του ενός ορόφου ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται σε ειδικά κτίσματα και μονοκατοικίες. Ειδικά για μονοκατοικίες εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας ο οποίος ορίζεται σε 1,02.

Ο Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.), ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.

Ο Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Α.Β.) ορίζεται σε 0,1.

Ο Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Ε.), ορίζεται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, για τα οποία συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: : α) ημιτελή κτίσματα, η κατασκευή των οποίων βρίσκεται πριν το στάδιο των επιχρισμάτων και είναι κενά, ή β) ηλεκτροδοτούνται με εργοστασιακό ηλεκτρικό ρεύμα και ουδέποτε είχαν άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοστασιακής και είναι κενά.

Ο Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν (0).

Ο κύριος φόρος του ΕΝΕΦΑΙΝΑ. για τα δικαιώματα επί των κτισμάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας, του συντελεστή πρόσοψης, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση.

Για τα οικόπεδα
Η κλίμακα για τον υπολογισμό του φόρου στα οικόπεδα είναι η ακόλουθη:

Μοναδιαία αξία (Euro/μ2) – Συντελεστής φόρου (Euro/μ2)
0,01 – 2,00  0,003

2,01 – 4,00  0,006

4,01 – 6,00  0,010

6,01 – 10,00 0,015

10,01 – 14,00 0,023

14,01 – 20,00  0,030

20,01 – 50,00  0,060

50,01 – 75,00  0,120

75,01 – 100,00 0,150

100,01 – 150,00 0,200

150,01 – 200,00  0,300

200,01 – 300,00  0,450

300,01 – 400,00  0,600

400,01 – 500,00  0,800

500,01 – 600,00  1,000

600,01 – 700,00 1,300

700,01 – 800,00  1,500

800,01 – 900,00 1,700

900,01 – 1.000,00 1,900

1.000,01 – 1.500,00  2,500

1.500,01 – 2.000,00  3,000

2.000,01 – 3.000,00  4,000

3.000,01 – 4.000,00 6,000

4.000,01 – 5.000,00  7,500

5.000,01 +                      9,000

Και οι συντελεστές που εφαρμόζονται είναι οι εξής: 1 για πρόσοψη σε μία μόνο οδό, 1,08 για προσόψεις σε δύο η περισσότερες οδούς ή σε οδό και πλατεία και 0,80 αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε οδό. Ο φόρος για το οικόπεδο υπολογίζεται αν η επιφάνεια του οικοπέδου πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή φόρου.

Δείτε όλο το νομοσχέδιο εδώ

Για τα αγροτεμάχια
Για τα αγροτεμάχια ο κύριος φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1 ευρώ ανά στρέμμα) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας.

Η κλίμακα για τον Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.) είναι η εξής:
Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) (Euro/μ2) Συντελεστής Θέσης (ΣΘ.)
0,1 – 0,49 1,0
0,5 – 0,99 1,1
1 – 1,99 1,2
2 – 2,99 1,3
3 – 4,99 1,5
5 – 6,99 1,7
7 – 9,99 2,0
10 – 14,99 2,3
15 – 19,99 2,5
20 + 3,0

Ο συμπληρωματικός φόρος
Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (Euro) Συντελεστής
0,01 – 300.000 0,0%
300.000,01 – 400.000 0,1%
400.000,01 – 500.000 0,2%
500.000,01 – 600.000 0,3%
600.000,01 – 700.000 0,6%
700.000,01 – 800.000 0,7%
800.000,01 – 900.000 0,8%
900.000,01 – 1.000.000 0,9%
Υπερβάλλον 1,0%

Διαβάστε ακόμη: Διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για την προκαταβολή φόρου

Εκπτώσεις – Απαλλαγές
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου θα χορηγείται έκπτωση 50% στον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής του συνολικού φόρου. Η έκπτωση θα χορηγείται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και

Ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πλήρη απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων θα έχουν οι φορολογούμενοι εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια καθώς και οι εξής προϋποθέσεις:

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία.

Εφόσον ο φορολογούμενος ή η σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Επιχειρήσεις. Οπως τονίζεται στο σχέδιο νόμου με πράξη της φορολογικής διοίκησης μπορεί να χορηγηθεί αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής θα χορηγείται για ένα έτος και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές σε διάστημα 10 ετών. Για τη χορήγηση της αναστολής πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου κατά το προηγούμενο έτος, δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και

Το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία.