Όμιλος Fourlis: Πτώση εσόδων και συρρίκνωση ζημιών στο εννεάμηνο

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 4,9% σε σχέση με το 2012.

Κάμψη των πωλήσεων και συρρίκνωση ζημιών ανακοίνωσε για το εννεάμηνο ο όμιλος Fourlis ΑΕ Συμμετοχών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο εξεταζόμενο διάστημα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 288,6 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,9%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2012.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 14,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,5 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,4 εκατ. ευρώ και οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν 8,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,4 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) παρουσίασε πωλήσεις 187,2 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2013, μειωμένες κατά 7,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Το EBITDA ανήλθε στα 11,9 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2012, ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων 3,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Διαβάστε ακόμη: Fourlis: Πρωτιά στην αγορά επίπλου στην Βουλγαρία

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά επτά καταστήματα ΙΚΕΑ, πέντε από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης, λειτουργούν τέσσερα σημεία παραγγελιοληφίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (Intersport), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 2,7%, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012, στα 82 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA 4,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 3,7 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα 2,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2012.

Παρά το βελτιωμένο EBITDA, η αύξηση των ζημιών της δραστηριότητας οφείλεται σε συναλλαγματικές διαφορές από τη δραστηριότητα στην Τουρκία. Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 89 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 41, Ρουμανία 24, Τουρκία 17, Βουλγαρία 4 και Κύπρο 3) έναντι 84, στο τέλος του 2012.

Τέλος, η δραστηριότητα χονδρικής ηλεκτρικών ειδών παρουσίασε πωλήσεις 16,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 18,2 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2012 και ζημιές προ φόρων 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.