Όμιλος Quest: Η κληρονομιά της πανδημίας και το νέο εργασιακό μοντέλο

Είναι σημαντικό και αμοιβαία επωφελές για τους εργαζόμενους και για τις εταιρείες να υιοθετηθεί η κουλτούρα της αλλαγής και να αξιοποιηθούν καινοτόμες πρακτικές που θα υποστηρίξουν την ομαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα.

Από τον Γεράσιμο Ζουρνατζή, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Uni Systems& Ομίλου Quest

Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής που μας οδήγησε σε ένα «εργασιακό μέλλον» που πριν δύο χρόνια θα μας φαινόταν πολύ μακρινό. Οι ραγδαίες και ριζοσπαστικές αλλαγές που έφερε στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως η τήλε-εργασία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εταιρειών, αλλά και έννοιες όπως η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα (agility & resilience), μπορούμε να πούμε ότι πλέον αποτελούν κληρονομιά μας και πρέπει να τις ενσωματώσουμε τόσο στη λειτουργία μας σήμερα, όσο και στα σχέδιά μας για το μέλλον.

Οι σύγχρονες, λοιπόν, επιχειρήσεις καλούνται να ενσωματώσουν στο εργασιακό τους μοντέλο και στη φιλοσοφία τους τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την περίοδο της πανδημίας, αλλά και να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις που αφορούν στο μέλλον της εργασίας, και συγκεκριμένα το ποιος, πώς, πού και πότε.

Πώς θα γίνεται η εργασία: ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνεχίζεται όσο η τεχνολογία μας δίνει νέες δυνατότητες και η νέα πραγματικότητα απαιτεί τη συνεργασία των εργαζομένων με νέους αυτοματισμούς και συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, ώστε η δουλειά να γίνεται με τρόπο αποτελεσματικό και καινοτόμο.

Ποιος θα κάνει την εργασία: οι ανάγκες σε ταλαντούχους ανθρώπους, με συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, αυξάνονται,  όπως αυξάνονται και οι ανάγκες για reskilling και upskilling των παλαιότερων εργαζομένων, ενώ η ανάγκη για δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών είναι πιο απαραίτητο από ποτέ.

Πότε και πού θα γίνεται η εργασία: οι σύγχρονες επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα σε εξ αποστάσεως εργασία και υβριδικό μοντέλο εργασίας, και το ίδιο ισχύει και για το ευέλικτο ωράριο. Ποια είναι η ιδανική συνταγή, ικανή να αυξήσει την παραγωγικότητα, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην ισορροπία και την ευημερία των εργαζομένων;

Το εργασιακό μοντέλο του ομίλου quest

Ο Όμιλος Quest είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος εταιρειών που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας εποχής με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους άνω των 2.300  εργαζομένους του.  Η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ενός αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την προσωπική πρόοδο και την ευημερία είναι πάγιος προσανατολισμός του Ομίλου. Μέρος της στρατηγικής και της κουλτούρας του αποτελεί η φροντίδα, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση των εργαζομένων, η προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, η συμπερίληψη και η αποδοχή της διαφορετικότητας, καθώς και η εξάλειψη πιθανών κινδύνων που μπορεί να συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία.

5 πυλώνες εστίασης

Ενίσχυση του «ανήκειν»: η δημιουργία ισχυρών δεσμών  και κοινής κουλτούρας  μεταξύ των εργαζομένων αποτελεί στρατηγικό τομέα εστίασης του Ομίλου. Αυτό ενισχύθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας, όπου εξέλειψε ο ενοποιητικός παράγοντας της προσωπικής επαφής.

Είναι μείζονος σημασίας για εμάς οι άνθρωποί μας να μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες, παράμετρος η οποία ενισχύει την έννοια του «ανήκειν», τη συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των εργαζομένων, και την εταιρική φήμη.

Σημαντικό στοιχείο της κουλτούρας του Ομίλου είναι η συμπερίληψη και η αποδοχή της διαφορετικότητας, που επιτρέπει σε όλους τους εργαζόμενους να «εντάσσονται» σε ένα εταιρικό πλαίσιο, στο οποίο αισθάνονται άνετα να δημιουργήσουν, να θέλουν να είναι παραγωγικοί και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξή του.

Έμφαση στο ευ ζην: Ο Όμιλος έχει πάρει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας που σέβεται τις ανάγκες και το ευ ζην των εργαζομένων. Παράλληλα με τις δράσεις που παραδοσιακά υλοποιούμε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως δράσεις εθελοντισμού και δράσεις που ενθαρρύνουν τον υγιεινό τρόπο ζωής, στον Όμιλο Quest έχουμε εντοπίσει ότι για το work-life balance των εργαζομένων μας είναι σημαντική η ευελιξία στην εργασιακή καθημερινότητα. Γι’ αυτό έχουμε ενσωματώσει στη λειτουργία μας το υβριδικό μοντέλο εργασίας, ενώ για τις ειδικότητες όπου αυτό είναι δυνατό υιοθετούμε την εξ αποστάσεως εργασία, καθώς επίσης κι ένα μοντέλο υβριδικής συνεργασίας. Σήμερα συνάδελφοί μας εργάζονται και από το εξωτερικό, από διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, αλλά και από τα νησιά μας.

Εκπαίδευση εργαζομένων / skilling – reskilling – upskilling: Πάγια επιδίωξη του Ομίλου Quest είναι η προσέλκυση ταλαντούχων ανθρώπων και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ενεργούμε σε δύο άξονες: πρώτον, δημιουργώντας συνολικά ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας, στοχεύουμε να είμαστε στις top επιλογές των νέων ταλέντων (talent attraction), και δεύτερον, επενδύουμε στη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων μας και δημιουργούμε στοχευμένα προγράμματα reskilling και upskilling, αποσκοπώντας στην εξέλιξη των γνώσεων, την ενδυνάμωση και την ανάδειξη ταλαντούχων ατόμων εντός του Ομίλου, και τη γεφύρωση της εκπαιδευτικής γνώσης με τις επαγγελματικές ανάγκες.

Εταιρική καινοτομία & ανάδειξη ταλέντων: μέσω του Κέντρου Καινοτομίας του Ομίλου Quest iQnovus, ο Όμιλος προάγει την εταιρική καινοτομία και ενθαρρύνει τον «αντισυμβατικό» τρόπο σκέψης και τον πειραματισμό με καινοτόμες ιδέες. Μέσω αυτού του μοντέλου, το iQnovus αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας, και στην προώθησή της μέσα από δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία και διασυνδέουν τις επιχειρήσεις και τις startups με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους των εταιρειών του Ομίλου να συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και να προτείνουν τις δικές τους ιδέες για τεχνολογικές λύσεις και πρωτοβουλίες.

Mentoring: To mentoring αποτελεί πάγια τακτική για τη διαχείριση ταλέντων του Ομίλου. Ο Όμιλος Quest έχει σχεδιάσει και θα υλοποιήσει άμεσα ένα πρόγραμμα mentoring, που θα απευθύνεται στα ταλέντα του Ομίλου, τους mentees, και θα αξιοποιεί senior στελέχη και key executives του οργανισμού ως mentors. Για τον σκοπό αυτό έχουμε προβλέψει η σύζευξη mentors/mentees να γίνεται με επιστημονικό τρόπο μέσω πλατφόρμας software, και παράλληλα να παρέχονται στοχευμένα resources στους συμμετέχοντες ώστε να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες του προγράμματος.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα