Ουδέν κρυπτόν από την Εφορία

Θα ξεκινήσουν να στέλνονται προσκλητήρια για εθελούσια αποκάλυψη αποκριβείσας φορολογητέας ύλης. 

Όσοι επιθυμούν να αποκαλύψουν οικειοθελώς φορολογητέα ύλη παρελθόντων οικονομικών ετών, θα πρέπει να παρουσιάζονται με τις χειρόγραφες αιτήσεις και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα στις ΔΟΥ καθώς ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε την απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου και της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων για την αποκάλυψη στην εφορία αδήλωτων εισοδημάτων.

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών  στην Καθημερινή, θα ακολουθήσουν και διευκρινιστικές εγκύκλιοι που θα αποσαφηνίζουν το πώς θα αντιμετωπίζονται τα εικονικά τιμολόγια, αλλά και πώς θα γίνεται ο καταλογισμός των φόρων και των προστίμων.

Τις επόμενες ημέρες η εφορία θα ξεκινήσει τα προσκλητήρια κυρίως στους φορολογουμένους στους οποίους έχουν επιδοθεί φύλλα ελέγχου, ή έχει γίνει προσωρινός προσδιορισμός του φόρου. Θα καλούνται να προσέλθουν στην εφορία και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προβλέπει η νομοθεσία και να «κλείσουν» υποθέσεις του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τον νόμο, η δήλωση της εθελούσιας αποκάλυψης φορολογητέας ύλης από παλαιότερα οικονομικά έτη αφορά:

•Τον φόρο εισοδήματος.
• Τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
• Τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων.
• Τον φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ, ΦΜΑΠ).
• Την Εισφορά Αλληλεγγύης.

Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να πληρώσουν τον φόρο που προκύπτει σε 30 ημέρες ή διαφορετικά να υπαχθούν στη ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εφορία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, εκτός των στοιχείων που θα αποκαλύψουν οι φορολογούμενοι και συνολικά των εισοδημάτων τους και των περιουσιακών τους στοιχείων, ακόμη και για τη χρήση που αφορά η δήλωση που θα υποβάλουν.

Όσον αφορά τη διαδικασία, η απόφαση Πιτσιλή ορίζει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δηλώσεις θα χρειαστεί να υποβληθούν χειρόγραφα στον αρμόδιο έφορο. Οταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, κοινοποιείται πρόσκληση στον φορολογούμενο να ενταχθεί, αν το επιθυμεί, στη νέα ρύθμιση. Ολοι οι φορολογούμενοι μπορούν οικειοθελώς να δηλώσουν αυτά που παρέλειψαν τα προηγούμενα χρόνια.

Πάντως,  ύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», από την απόφαση προκύπτει πως η τελική φορολογική επιβάρυνση ενός φορολογούμενου που θα δεχθεί να αποκαλύψει στην εφορία αδήλωτα εισοδήματα από το 2010 έως και το 2013 αγγίζει το 58,3% των ποσών που θα δηλωθούν. 

Παρακάτω, βρείτε αναλυτικά την απόφαση

Εθελούσια αποκάλυψη αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης