Πασχάλης Αποστολίδης: Στην AbbVie υπερβαίνουμε στερεότυπα, με το βλέμμα στο μέλλον

Γράφει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Abbvie Φαρμακευτική

Στην AbbVie είμαστε μία ομάδα σε ετοιμότητα, διαχρονική, ανθεκτική,  με επιμονή για εξέλιξη και με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.

Οι άνθρωποι, το πάθος µας για την επιστήµη, οι απεριόριστες δυνατότητες που βλέπουµε για να προσφέρουµε στους ανθρώπους µία καλύτερη ποιότητα ζωής. Τρία δοµικά συστατικά που αποτελούν το κύτταρο της AbbVie. Οι θεµέλιοι λίθοι της φιλοσοφίας και της δραστηριότητάς µας, είναι ο σεβασµός µε τον οποίο υπηρετούµε τους ασθενείς µας, η καινοτοµία και η δέσµευσή µας να βρισκόµαστε στην αιχµή της επιστήµης ανακαλύπτοντας νέους θεραπευτικούς δρόµους, µε απώτερο στόχο να βελτιώσουµε τη ζωή των ανθρώπων.

Στην πρωτόγνωρη, δύσκολη συνθήκη της πανδηµίας, στην AbbVie κατανοήσαµε µε ταχύτητα ότι ήταν η πιο καίρια στιγµή να επαναπροσδιορίσουµε τον τρόπο που εργαζόµαστε, να υπερβούµε στερεότυπα και να εξελιχθούµε περαιτέρω ώστε να συνεχίσουµε να εκπληρώνουµε την αποστολή µας. Ενστερνιστήκαµε αρετές όπως επιµονή, υποµονή, ενότητα, διορατικότητα και προσαρµοστικότητα, ώστε να κάνουµε το απαραίτητο άλµα προς το µέλλον. Όλοι µαζί, ως µία συµπαγής οµάδα, οπλιστήκαµε µε δύναµη και επιβραβευτήκαµε για την τόλµη και την ορµή µας, µε µία σηµαντική διάκριση που επιβεβαιώνει τον λόγο για τον οποίο εργαζόµαστε. Η 14η θέση στη λίστα Fortune Most Admired Companies in Greece 2021, αναδεικνύει την αφοσίωσή µας στο να αποτελούµε µία υγιή και καινοτόµο επιχειρηµατική οντότητα για τη χώρα, την οικονοµία και την κοινωνία.

Έµπρακτη απόδειξη της προσαρµοστικότητας, της τόλµης και της διορατικότητας της AbbVie, αποτέλεσε η εξαγορά της φαρµακευτικής εταιρείας Allergan µέσα στο 2020, µια εξαιρετικά δοµηµένη επιχειρηµατική κίνηση µε το βλέµµα στο µέλλον για την  εταιρεία, το προσωπικό της, τους ανθρώπους µε τους οποίους συνεργάζεται και κυρίως για τους ασθενείς.

Ενωµένες οι δύο εδραιωµένες εταιρείες στη φαρµακευτική βιοµηχανία, δηµιουργούν την τέταρτη µεγαλύτερη στον κόσµο βάσει κύκλου εργασιών. Τα χαρτοφυλάκια των δύο εταιρειών εκτείνονται σε πέντε σηµαντικές θεραπευτικές κατηγορίες και έτσι ως µία εταιρεία συµβάλουµε στην κάλυψη ανεκπλήρωτων αναγκών σε θεραπευτικά πεδία όπου διαθέτουµε αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία όπως στην Ανοσολογία, στην Αιµατολογία, στην Οφθαλµολογία, στη Νευρολογία, καθώς και στην παροχή καινοτόµων θεραπευτικών λύσεων στο πεδίο της Αισθητικής Ιατρικής.

Παράλληλα, επενδύουµε σε δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν κύριο µοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία και προσελκύουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας υψηλού προφίλ για χιλιάδες εξειδικευµένους επιστήµονες, όπως είναι η υλοποίηση κλινικών µελετών. Χάρη στο υψηλό επίπεδο των Ελλήνων επιστηµόνων, η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να αποτελεί κέντρο αναφοράς για τις κλινικές µελέτες, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και παγκοσµίως. Η AbbVie αποτελεί περιφερειακό κόµβο κλινικών µελετών και ηγείται 150 στελεχών και επιστηµόνων σε 13 χώρες. Αυτό µεταφράζεται σε περισσότερες από 46 κλινικές µελέτες υπό εξέλιξη σε πολλά νοσοκοµεία της χώρας στους τοµείς που δραστηριοποιούµαστε, τοποθετώντας την AbbVie, το 2020, ανάµεσα στις πρώτες θέσεις της κατάταξης των εταιρειών σε αριθµό διεξαγωγής κλινικών µελετών στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών.

Παράλληλα µε την αφοσίωσή µας στην επιστήµη και τη βιώσιµη επιχειρηµατική ανάπτυξη, στόχος µας είναι να είµαστε πολύπλευρα χρήσιµοι για τους συνανθρώπους µας. Μας χαρακτηρίζει το πάθος και ο σεβασµός στη διαφορετικότητα. Ενώνουµε τους ανθρώπους, καθώς η συνεργασία αποτελεί το κλειδί για την εξάλειψη όποιων εµποδίων συναντάµε στο δρόµο µας προς την υλοποίηση των στόχων µας. Επιδιώκουµε να πράττουµε ορθά, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, συµµόρφωσης, ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας. Δίνουµε απόλυτη προτεραιότητα στη λειτουργία µίας οµάδας µε κοινές αξίες, η οποία εργάζεται για το όφελος των ασθενών και των οικογενειών τους, των εργαζοµένων και της ευρύτερης κοινότητας. Ο σεβασµός, η δικαιοσύνη, η ισότητα και η πρόοδος είναι θεµελιώδη συστατικά της κουλτούρας µας και επιδιώκουµε συνειδητά µέσα από κάθε δράση να τα µετουσιώνουµε σε πράξη. Εργαζόµαστε καθηµερινά για να επιτύχουµε µια ισορροπηµένη σχέση µεταξύ επιχειρηµατικότητας και ανταπόδοσης στην κοινωνία µέσα από την ασφάλεια των θεραπειών µας, τη συµβολή µας στη βιωσιµότητα του συστήµατος υγείας, τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας και την ισορροπία προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής.

Όσα κάνουµε δεν είναι εύκολα, αλλά επιµένουµε γιατί αυτό που επιτυγχάνουµε εµπνέει ελπίδα και αλλάζει ζωές. Η υγεία είναι αναµφισβήτητα η πολυτιµότερη επένδυση για κάθε κοινωνία. Με καθηµερινή προσπάθεια, σύµπνοια και θετική διάθεση, επικοινωνούµε, µοιραζόµαστε εµπειρίες, συνεργαζόµαστε, ξεπερνάµε δυσκολίες και παράγουµε πρωτοποριακές ιδέες ώστε να επιτύχουµε την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών  σε καινοτόµες θεραπείες και την επιθυµητή ευηµερία που αξίζουν όλοι οι άνθρωποι.

Οι άνθρωποι, το πάθος μας για την επιστήμη και οι απεριόριστες δυνατότητες που βλέπουμε για μία καλύτερη ζωή είναι το κύτταρο της AbbVie.

Δείτε τη συμμετοχή του Πασχάλη Αποστολίδη στο Most Admired Companies Exclusive Event: