Παίρνει τα «πάνω» της η ΔΩΔΩΝΗ

Παίρνει τα «πάνω» της η ΔΩΔΩΝΗ

Νέα επένδυση ύψους 3,573 εκατ. ευρώ για τη γαλακτοβιομηχανία.

Τα «πάνω» της φαίνεται να έχει πάρει η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, η οποία έλαβε την έγκριση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Νότη Μηταράκη που αφορά στην υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας.

Ειδικότερα, η επένδυση αφορά στην επέκταση μονάδας επεξεργασίας γάλακτος για την παραγωγή και την εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων στη θέση Ταγμ. Κωστάκη 1, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.573.236 ευρώ.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που αναμένεται να λάβει η γνωστή γαλακτοβιομηχανία ανέρχεται σε 1.429.294,40 ευρώ, ήτοι ποσοστό 40% του ενισχυόμενου κόστους.

Τα προβλήματα ρευστότητας και η κακή σχέση με τους Έλληνες κτηνοτρόφους βελτιώνονται σταδιακά και η σχέση εμπιστοσύνης ανακτάται. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως η ΔΩΔΩΝΗ είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε υποχρέωση αύξησης των θέσεων εργασίας καθώς δεν τίθεται ως όρος με την υλοποίηση της επένδυσης και η αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.

Η διοίκηση έχει ήδη καταστρώσει τα σχέδιά της αναφορικά με τη στρατηγική που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. Βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου 2013-2017 που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΩΔΩΝΗ προβλέπεται μεταξύ άλλων η αύξηση του δικτύου διανομής στην εγχώρια αγορά, η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και η βελτίωση και επέκταση των παραγωγικών υποδομών της ζώνης γάλακτος και της λειτουργίας διάθεσης των προϊόντων της.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο γνωστοποιήθηκαν και τα οικονομικά αποτελέσματα του 2013 σύμφωνα με τα οποία σταμάτησε η πτωτική τάση πωλήσεων της τελευταίας τετραετίας με την καταγραφή εσόδων της τάξεως των 83,1 εκ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, τέθηκαν σε εφαρμογή διάφορα προγράμματα βελτίωσης αποδοτικότητας, των οποίων τα πρώτα αποτελέσματα συνετέλεσαν στην ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους από 15,4% σε 18,1%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν από 0,5 εκ. ευρώ το 2012 σε 1,2 εκ. ευρώ το 2013.

Στον αντίποδα, ωστόσο, βρέθηκαν τα καθαρά κέρδη τα οποία λόγω της αυξημένης φορολογίας μειώθηκαν στο μισό, υποχωρώντας στα 166.916 ευρώ από 347.655 ευρώ που ήταν στη χρήση του 2012.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΩΔΩΝΗ, κ. Tom Seepers, είχε δηλώσει πως μετά την αλλαγή στο διοικητικό καθεστώς της εταιρείας το 2012, η διοίκηση έχει εφαρμόσει μια σειρά από πρωτοβουλίες βελτίωσης, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας.

Διαβάστε εδώ: 

Πορεία για τις ΗΠΑ έβαλε η Δωδώνη