Πειραιώς Real Estate: Τα χαρτοφυλάκια ακινήτων μπορούν να ενισχύσουν τους ισολογισμούς των τραπεζών

Τα χαρτοφυλάκια ακινήτων (REOs) μπορούν να αποκτήσουν αξία για τις ελληνικές τράπεζες και κατ’ επέκταση να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί το μακροοικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον Γεώργιο Κορμά, ανώτερο γενικό διευθυντή του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και διευθύνοντα σύμβουλο της Πειραιώς Real Estate AE.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 14ο Red Business Forum, ο Γεώργιος Κορμάς, αναφέρθηκε στην πρότασή του να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε οι τράπεζες που αποκτούν ακίνητα από πλειστηριασμούς, να έχουν τη δυνατότητα μεταπώλησης τους σε πρώτο χρόνο χωρίς τη μεσολάβηση διαδικασίας πωλησιακής ωρίμανσης αυτών. Το παραπάνω προτεινόμενο μέτρο δεν ενέχει δημοσιονομική επιβάρυνση καθότι οι απαιτούμενες εργασίες νομιμοποίησης θα δρομολογούνται βάσει προσυμφωνίας μεταξύ των μερών. Επιπρόσθετα, θα αυξήσει τον διαθέσιμο αριθμό ακινήτων στην αγορά, η οποία κατά γενική ομολογία όλων των παραγόντων του χώρου, δεν έχει επαρκές απόθεμα ακινήτων προς διάθεση, σημείωσε ο κύριος Κορμάς.

Ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate ανέφερε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει τη στρατηγική θέση να μην προχωρά αβλεπί στην αγορά ακινήτων από τους πλειστηριασμούς που διενεργούνται μέσω της πλατφόρμας των συμβολαιογράφων. «Η τράπεζα αποκτά τα ακίνητα που θεωρεί ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και επομένως έχουν θέση στο νέο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για το real estate. Έχουμε αποφασίσει να προχωρούμε σε πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και όχι ακινήτων, κυρίως γιατί όταν το ακίνητο είναι σε μορφή collateral, είναι πιο εύκολο να γίνει η συναλλαγή» τόνισε ο κύριος Κορμάς.