Οι παράγοντες που ενίσχυσαν κατά 2,1% το ελληνικό ΑΕΠ στο α’ τρίμηνο

Οι παράγοντες που ενίσχυσαν κατά 2,1% το ελληνικό ΑΕΠ στο α’ τρίμηνο
France, 2022-01-07. Savings illustration. Photograph by Thibaut Durand / Hans Lucas. France, 2022-01-07. Illustration d epargne. Photographie par Thibaut Durand / Hans Lucas. (Photo by Thibaut Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP) Photo: AFP
Αύξηση 2,1% σημείωσε το ΑΕΠ το α' τρίμηνο φέτος ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 2,1% σημείωσε το ΑΕΠ το α’ τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, ενώ σε σχέση με το δ’ τρίμηνο πέρυσι καταγράφηκε μείωση 0,1%.

Σημειώνεται ότι στο Πρόγραμμα Σταθερότητας που έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται ανάπτυξη της οικονομίας κατά 2,3% για το σύνολο του τρέχοντος έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς, η αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% προήλθε από τα εξής:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 2,9% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 1,4%).
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 8,2%.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 8,9% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 10,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 6,2%).
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 5,6% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 3,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 12,7%).

Ενώ, το α’ τρίμηνο φέτος σε σχέση με το δ’ τρίμηνο πέρυσι, η μείωση του ΑΕΠ οφείλεται στα εξής:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 1,4% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,4% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης 2,1%).
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν 1%.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 5,7% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 9,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 4,5%).
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 5,1% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 5%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 5,5%).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όπως επισημαίνει επίσης η ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα για το α’ τρίμηνο αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το β’ τρίμηνο με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον το χρόνο, καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για τις κρατικές επιδοτήσεις για την ενέργεια, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης, κ.λπ.).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: