Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» από το Ίδρυμα Μποδoσάκη και τον ΕΟΧ

Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» από το Ίδρυμα Μποδoσάκη και τον ΕΟΧ

Προκυρήξεις αναμένεται να ανακοινωθούν για το πρόγραμμα ύψους 6,34 εκατ. ευρώ που στοχεύει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» για την υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων ΜΚΟ στην Ελλάδα -με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τα επόμενα 3,5 χρόνια- αναλαμβάνει το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ.

Το πρόγραμμα ύψους 6,34 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο -και συγκεκριμένα τις χώρες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας- έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών οργανισμών και ΜΚΟ που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και κοινών δράσεων, ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών.

Το πρόγραμμα, με την ονομασία «Είμαστε όλοι Πολίτες», στοχεύει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων των ΜΚΟ.

Το συνολικό ποσό θα διατεθεί μέσα από μια διαφανή διαδικασία ανταπόκρισης σε ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, με συγκεκριμένους όρους και κριτήρια επιλογής. Οι διαθέσιμοι πόροι θα διατεθούν στις ΜΚΟ που θα επιτύχουν στη διαδικασία επιλογής και θα ανταποκριθούν στα υψηλά κριτήρια διαφάνειας και αποτελεσματικής λειτουργίας του Προγράμματος.

Ειδικότερα, μέσα στο 2014 θα ανακοινωθούν τέσσερις προκηρύξεις για υποβολή από τις ΜΚΟ προτάσεων που θα αφορούν στην προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ, στην παροχή κοινωνικής πρόνοιας, στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ενδυνάμωση των δομών των ΜΚΟ. Επιπλέον, θα υπάρξουν σεμινάρια ενημέρωσης για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», θα δοθεί έμφαση στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μπορούν να έχουν ως στόχο την ανακούφιση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι, οι μειονότητες (κυρίως οι Ρομά), οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο. Επιπλέον, το Πρόγραμμα θα συνεισφέρει στη μείωση της ρητορικής μίσους, του εξτρεμισμού, του ρατσισμού, της ομοφοβίας, του αντισημιτισμού, της βίας κατά των γυναικών και της εμπορίας ανθρώπων.

Η πρώτη προκήρυξη θα ανακοινωθεί στις 28 Νοεμβρίου 2013.

Διαβάστε ακόμη: Έρχεται η μεγάλη γιορτή της επιχειρηματικότητας