Σε αγώνα δρόμου οι ιταλικές τράπεζες με σκοπό να πουλήσουν δάνεια αξίας 50 δισ. ευρώ

Σε αγώνα δρόμου οι ιταλικές τράπεζες με σκοπό να πουλήσουν δάνεια αξίας 50 δισ. ευρώ
Photo:

Τα συνολικά κόκκινα δάνεια στους ισολογισμούς των ιταλικών τραπεζών έχουν ονομαστική αξία ανώ των 320 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες της Ιταλίας βρίσκονται σε διαδικασία επιτάχυνσης της πώλησης τω μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μια προσπάθεια να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από τα τεράστια χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Το σημαντικότερο πρόβλημα των ιταλικών τραπεζών βρίσκεται “τοξικά” δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 200 δισ. ευρώ, τα οποία οι δανειολήπτες θεωρούν ότι δεν θα μπορέσουν να αποπληρώσουν. Πρόκειται για αύξηση του ποσού αυτού κατά σχεδόν 10% σε σύγκριση με το 2014, καθώς όλο και περισσότεροι κάτοχοι ακινήτων δηλώνουν αδυναμία αποπληρωμής. Τα συνολικά κόκκινα δάνεια στους ισολογισμούς των ιταλικών τραπεζών έχουν ονομαστική αξία πάνω από 320 δισ. ευρώ.

Μπορεί την περασμένη χρονιά, οι ιταλικές τράπεζες να κατάφεραν να πουλήσουν κόκκινα στεγαστικά δάνεια με υποθήκες ακινήτων συνολικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ και να πουλήσουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια με ή χωρίς εξασφαλίσεις συνολικής αξίας 6,7 δισ. ευρώ αλλά  το πρόβλημα παραμένη μεγάλο και έχει τάσεις διόγκωσης.