Σε πιστοληπτικό κίνδυνο η Ελλάδα λόγω… εκλογών, λέει η Moody’s

Σε πιστοληπτικό κίνδυνο η Ελλάδα λόγω… εκλογών, λέει η Moody’s
Photo: AFP
Η αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων ανάκαμψης της ΕΕ θα είναι κρίσιμη για την ενίσχυση των επενδύσεων και τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη…

Οι εκλογές στην Ελλάδα αυξάνουν τους κινδύνους για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, δεδομένου ότι ενέχουν τον κίνδυνο επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής δυναμικής, αφού ο σχηματισμός κυβέρνησης θα είναι δύσκολος. Αυτό επισημαίνει σε πρόσφατη έκθεσή της η Moody’s

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας υποστηρίζεται από ένα σταθερό ιστορικό επίτευξης δημοσιονομικών στόχων και επιταχυνόμενη δυναμική μεταρρυθμίσεων από το 2019, γεγονός που οδήγησε σε ορατές βελτιώσεις στους θεσμούς, στη διακυβέρνηση και στον τραπεζικό τομέα. Επίσης, παρότι η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους είναι υψηλή, η Ελλάδα επωφελείται από την ευνοϊκή δομή του και ένα μεγάλο κεφαλαιακό απόθεμα. 

Οι τράπεζες, με τη βοήθεια των ελληνικών αρχών, έχουν σημειώσει πρόοδο σε ό,τι αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), γεγονός που μπορεί να επιτρέψει την πιστωτική επέκταση, λέει η Moody’s.

Ωστόσο, οι υψηλές τιμές στην Ενέργεια και το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη επηρεάζουν τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση, η Moody’s περιμένει ανάπτυξη 5,2% για το 2022, με επιβράδυνση στο 1% το 2023 και ρυθμούς 1,7% το 2024. Ο πληθωρισμός αναμένεται στο 9,4% για φέτος, στο 2,5% για το 2023 και στο 1,7% για το 2024. Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος αξιολογεί την Ελλάδα στο Ba3, με σταθερές προοπτικές.

Γρήγορη ανάκαμψη

Η οικονομία ανέκαμψε γρήγορα μετά το σοκ που προκάλεσε η πανδημία, και οι προοπτικές, σε ό,τι έχει να κάνει με την αύξηση των επενδύσεων… είναι καλές.

Από την άλλη, υπάρχει υψηλός κίνδυνος για βαθιά ύφεση στη ζώνη του ευρώ, επίμονο πληθωρισμό, παρατεταμένη διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού, λιγότερη ρευστότητα και άρσης των διευκολυντικών μέτρων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

«Σε αυτό το περιβάλλον, η επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, η εκπαίδευση, το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι αγορές εργασίας μετά τις επικείμενες εκλογές θα επιβάρυνε την οικονομία και θα επηρεάσει την εκτίμησή μας για τη θεσμική δύναμη και τη διακυβέρνηση της Ελλάδας» αναφέρει η Moody’s, προσθέτοντας:

«Επιπλέον, αν και αναμένουμε ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα χρέη παγκοσμίως και η προσιτότητά του θα επωφελείται από τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ως αποτέλεσμα, τυχόν μελλοντικές βελτιώσεις και πλήρης επιστροφή στη χρηματοδότηση της αγοράς εξαρτώνται από τη διατήρηση μιας συνετής δημοσιονομικής στάσης από την κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια».

Μια παρατεταμένη περίοδος αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας που οδηγεί σε αντιστροφή της πορείας πολιτικής που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, επιβαρύνοντας το επιχειρηματικό κλίμα και τις ΑΞΕ θα ήταν πιστωτικά αρνητική.

Ομοίως, μια βαθύτερη από τo αναμενόμενo ύφεση στη ζώνη του ευρώ με πιο έντονο αντίκτυπο στην οικονομία της Ελλάδας και στα δημόσια οικονομικά θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις προοπτικές.

Μια διαρκής, ουσιώδης επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης, σε συνδυασμό με μια απότομη επιδείνωση της υγείας του τραπεζικού τομέα, θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητική ενέργεια αξιολόγησης.

Η αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων ανάκαμψης της ΕΕ θα είναι κρίσιμη για την ενίσχυση των επενδύσεων και τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει επίσης ένα εξαιρετικά δυσμενές δημογραφικό προφίλ, το οποίο επιδεινώθηκε από τη μετανάστευση μεγάλου ποσοστού νέων και καλά μορφωμένων κατά τα χρόνια της κρίσης.

Το ποσοστό του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στο σύνολο του πληθυσμού θα συρρικνωθεί σχεδόν κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες έως το 2050, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat.

Σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά τις εκκρεμείς μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και του Eurogroup τον Ιούνιο του 2018, ενώ θα χρειαστούν πολλά χρόνια δέσμευσης για να αποκομιστούν τα πλήρη οφέλη των θεσμικών αλλαγών.

Τούτου λεχθέντος, ο έλεγχος της διαφθοράς και η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος θα παραμείνουν ένας τομέας πρόκλησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

O λόγος χρέους προς ΑΕΠ, λέει η Moody’s, έχει μειωθεί από 206,3% το 2020 και αναμένεται περαιτέρω σημαντική μείωση τα επόμενα χρόνια, βοηθούμενη από την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και την επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023.

Ωστόσο, παρά την προβλεπόμενη μείωσή του, η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ένα από τα υψηλότερα χρέη παγκοσμίως τα επόμενα 3-5 χρόνια.

Πάντως, η ευνοϊκή διάρθρωση του χρέους, που χαρακτηρίζεται από μακροχρόνιο μέσο όρο λήξης περίπου 18 ετών, είναι σημαντικός παράγοντας.

Η σημαντική και επαναλαμβανόμενη ελάφρυνση του χρέους που παρέχεται από τους πιστωτές της ευρωζώνης της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στις μετρήσεις προσιτότητας του χρέους (πληρωμές τόκων σε σχέση με το ΑΕΠ και τα κρατικά έσοδα) που είναι σημαντικά ισχυρότερες από ό,τι υποδηλώνουν οι μετρήσεις του χρέους.

Οι ουσιαστικές συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια περιορίζουν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του δυσμενούς δημογραφικού προφίλ, με το συνολικό κόστος της γήρανσης στην Ελλάδα να αναμένεται να μειωθεί κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2019 και 2070.

Η βαθμολογία κινδύνου πολιτικών γεγονότων του «baa» αντικατοπτρίζει μια πιο σταθερή εσωτερική πολιτική κατάσταση μετά τις γενικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Για πρώτη φορά από το 2009, ένα μόνο κόμμα – η Νέα Δημοκρατία – έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.

Ο σχηματισμός κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές –που πιθανότατα θα διεξαχθούν σε δύο γύρους γύρω στον Απρίλιο/Μάιο του 2023– θα είναι δύσκολος, αν κρίνουμε από τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής δυναμικής, αναφέρει η Moody’s.