Στην Στερεά Ελλάδα το μεγαλύτερο χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ

Στην Στερεά Ελλάδα το μεγαλύτερο χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ
Photo: DALL•E
Για τη διαφορά μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών ηλικίας 20-64 ετών.

Η Στερεά Ελλάδα ήταν η περιφέρεια της Ευρώπης με το μεγαλύτερο χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2022 που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Όπως σημειώνεται από τη στατιστική αρχή της ΕΕ, ως χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών ηλικίας 20-64 ετών.

Διάφοροι λόγοι προκαλούν ανισότητες μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, όπως οι μη αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας των γυναικών, οι διακρίσεις κατά την πρόσληψη και η έλλειψη γυναικών στην ηγεσία. Επιπλέον, παράγοντες όπως η ανεπαρκής φροντίδα των παιδιών, τα φορολογικά αντικίνητρα και ο επαγγελματικός διαχωρισμός συμβάλλουν στη διατήρηση των διαφορών στην απασχόληση μεταξύ των δύο φύλων.

Σύμφωνα με την Eurostat, για το 2022 υπήρξαν μόνο δύο περιφέρειες στην ΕΕ που εμφάνισαν ποσοστό μεγαλύτερο του 20% στο επίπεδο 2 της ορολογίας εδαφικών μονάδων για τη στατιστική (NUTS 2).

Πρόκειται για τη Στερεά Ελλάδα, που κατέγραψε ποσοστό 31,4% και για την ιταλική περιφέρεια της Απουλία που εμφάνισε ποσοστό 30,7%.

Σημειώνεται πως από το 2019 η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο να μειώσει στο μισό το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων έως το 2030.

Μία στις πέντε περιφέρειες της ΕΕ έχει ήδη επιτύχει τον στόχο που έχει τεθεί σε 5,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Αυτές συγκεντρώνονται στη Γαλλία (14 περιφέρειες), τη Γερμανία (7 περιφέρειες), τη Φινλανδία (και οι 5 περιφέρειες), τη Σουηδία και την Πορτογαλία (και οι δύο 4 περιφέρειες), τη Λιθουανία (και οι δύο περιφέρειες), καθώς και τη Λετονία και την Εσθονία (χώρες με 1 περιφέρεια).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: