Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων η Εθνική Τράπεζα

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε έως και 25.000 ευρώ με μειωμένο επιτόκιο.

 

Η Εθνική Τράπεζα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, EaSI, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα χρηματοδότησης σε μικρές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέχρι 25.000 ευρώ με μειωμένο επιτόκιο και με την εγγύηση του ΕΤαΕ, για κάλυψη αναγκών, τόσο κεφαλαίου κίνησης μέσω ανακυκλούμενου ορίου ή/και εφάπαξ χρηματοδότησης, όσο και χρηματοδότησης αγοράς παγίων στοιχείων. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως εκπαίδευση, κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη και mentoring. Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, το πρόγραμμα απαντάει σε μια βασική ανάγκη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, η οποία βασίζεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ειδικά όταν πρόκειται για πιο παραδοσιακά επαγγέλματα.

Σχετικά άρθρα